เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป » “ศธ.”แถลงจัดงาน “วันครู”ปีที่ 1 รัชสมัยร.10 ‘พล.อ.บุญสร้าง’ครูนายกฯ

“ศธ.”แถลงจัดงาน “วันครู”ปีที่ 1 รัชสมัยร.10 ‘พล.อ.บุญสร้าง’ครูนายกฯ

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 11 ม.ค. 2561 09:54:53 น. เข้าชม 166318 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
“ศธ.”แถลงจัดงาน “วันครู”ปีที่ 1 รัชสมัยร.10 ‘พล.อ.บุญสร้าง’ครูนายกฯ
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
“ศธ.”แถลงจัดงาน “วันครู”ปีที่ 1 รัชสมัยร.10 ‘พล.อ.บุญสร้าง’ครูนายกฯ
“ศธ.”แถลงจัดงาน “วันครู”ปีที่ 1 รัชสมัยร.10 ‘พล.อ.บุญสร้าง’ครูนายกฯ

“ศธ.”แถลงจัดงาน “วันครู”ปีที่ 1 รัชสมัยร.10 ‘พล.อ.บุญสร้าง’ครูนายกฯ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการครุสภา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานแถลงข่าวงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ภายใต้คำขวัญ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัด ศธ.ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครูพ.ศ.2561 และนานสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาร่วมแถลงข่าว

นางวัฒนาพร กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่10 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น งานวันครู ครั้งที่ 62 นับเป็นปีที่ 1ในรัชสมัยรัชกาลปัจจุบัน

นางวัฒนา กล่าวต่อว่า ดังนั้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลักเช่นทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังมอบคำขวัญวันครูว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” รวมทั้งได้มอบสารส่งกำลังใจให้ครูทั่วประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศกายใจอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า

รองปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับส่วนกลางกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค.นี้ ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าศธ. และบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา โดยช่วงเช้าวันที่ 16 ม.ค.นี้ นายกฯจะเป็นประธานในพิธีการงานวันครู เพื่อประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ และคารวะ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ ครูผู้สอนสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. จากนั้นมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา

นางวัฒนา กล่าวด้วยว่า ขณะที่ช่วงบ่ายมีปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่1 เรื่อง “ครูดี..พลังแห่งแผ่นดิน” โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และวันที่ 17 ม.ค.รมว.ศธ.จะเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพครูผู้เรียน เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชวาทให้สืบสานพระบรมราโชวาท และพระราชกระแสรับสั่งด้านการศึกษาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานเอาไว้ และให้ดำเนินการพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น พระองค์ทรงมอบพระบรมราโชบาย 4 ประการในการสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก ประกอบด้วย 1.มีทัศนคติที่ดี 2.มีพื้นฐานชีวิต อุปนิสัย ที่มั่นคงเข็มแข็ง 3.มีงานทำ 4.เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งผู้ที่จะขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริงคือครู ขณะที่คำขวัญของนายกฯ หากพิจารณาดีๆ จะเข้าใจอย่าลึกซึ้งว่าคนหนึ่งคนจะเป็นครูที่ดีหรือไม่นั้น เด็กสามารถรับรู้ได้

“หลายคนบอกว่าตอนนี้ครูไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว เพราะความรู้มีมากมายในสื่อออนไลน์ ใครก็สามารถสืบค้นได้ ซึ่งในความเป็นจริงกลับตรงกันข้าม ยิ่งโลกพัฒนาไปไกลและเร็วเท่าไหร่ ครูยิ่งกลายเป็นบุคลากรที่มีความจำเป็นมากเท่านั้น เพราะครูทำในสิ่งที่เทคโนโลยีทำไม่ได้ ทั้งความต้องการของเด็ก การสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นสิ่งที่ ศธ.ในยุคดีทำอย่างจริงจังคือการพัฒนาครู ให้ครูมีโอกาสเลือกสิ่งที่อยากพัฒนาได้ด้วยตนเอง เลิกการประเมินจากแผ่นกระดาษ และมีเวลาสอนมากยิ่งขึ้น ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ครูรักเด็ก และเด็กรักครู” รมว.ศธ.กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยมีการประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญในวันครู เช่น การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.พระศรีธรรมภาณี (วัลลภ โกวิโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2.พระพิศาล ประชานาถ ดนัย อตฺถภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม (ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์) 3.ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิริยานุวัฒน์ 4.รศ.มังกร ทองสุขดี 5.ผศ.ปรางศรี พณิชยกุล 6.นายสุเมธ แย้มนุ่น และ7.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า รางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 9 ราย ดังนี้ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ 1.นางกันยา โพธารินทร์ ร.ร.บ้านโนนงาม จ.อำนาจเจริญ 2.นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์ ร.ร.บ้านทุ่งมะขามป้อม จ.ตรัง 3.นางพรพิมล บุญโคตร ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 4.นางอรุณ บุญฤทธิ์ ร.ร.บ้านหน้าทอง จ.สงขลา และ 5.น.ส.อาภร กันตังกุล ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางสมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพฯ และนายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 และประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่นๆ (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ สพป.ชัยภูมิ เขต1ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_702696


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : รวมข่าวครู ข่าวทั่วไป

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook