เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ตำแหน่งงานว่าง » สถ.เปิดสอบเป็น“ขรก.ท้องถิ่น”ปี 64 รับ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

สถ.เปิดสอบเป็น“ขรก.ท้องถิ่น”ปี 64 รับ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 1 ก.พ. 2564 09:55:49 น. เข้าชม 166325 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
สถ.เปิดสอบเป็น“ขรก.ท้องถิ่น”ปี 64 รับ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ตำแหน่งงานว่าง ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
สถ.เปิดสอบเป็น“ขรก.ท้องถิ่น”ปี 64 รับ 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น ขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564 จำนวน 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 20 เม.ย. แบ่งสอบ 4 ภาค

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น ขรก.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2564 จำนวน 69 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา รับสมัคร 9-31 มี.ค. กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  20 เม.ย. แบ่งสอบ 4 ภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ประกาศดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ได้รายงานตําแหน่งว่างที่ประสงค์ให้ สถ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามตําแหน่งและอัตราในภาค/เขต ๑๐ เขต ทั้งสิ้นจํานวน 65 ตําแหนง 4,157 อัตรา โดยจําแนกได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)


 1.ตําแหน่งประเภทวิชาการ มีตําแหน่งว่าง    18 ตําแหน่ง             476 อัตรา 


2.ตําแหน่งประเภททั่วไป มีตําแหน่งว่าง           24 ตําแหน่ง       2,723 อัตรา


3.ตําแหน่งครูผู้ช่วยมีตําแหน่งว่าง                  23 สาขาวิชาเอก     958 อัตรา

 
ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้รายงานการตรวจสอบตําแหน่งว่างและยืนยันตําแหน่งและอัตราของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท.ประสงค์ให้ สถ.ดําเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ได้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน 40% เป็นไปตามมาตรา โดยมีจํานวนตําแหน่งและอัตราว่างที่ อปท. ร้องขอมาทั้งสิ้น 69 ตําแหน่ง 4,426 อัตรา โดยจําแนกได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564)


1.ตําแหน่งประเภทวิชาการ          มีตำแหน่งว่าง       23 ตําแหน่ง           545 อัตรา 


2.ตำแหน่งประเภททั่วไป             มีตําแหน่งว่าง        25 ตําแหน่ง         2,812 อัตรา 


3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย                   มีตําแหน่งว่าง         22 สาขาวิชาเอก   1,069 อัตรา


โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้รประชุมและมีมติในการเตรียมการและดําเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 


1.ได้เชิญมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 มานําเสนอความพร้อมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และรับฟังคําแนะนําจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ก่อน


2.เห็นชอบให้ดําเนินการสอบแข่งขันโดยกาหนดตําแหน่งและอัตราว่างที่จะรับสมัคร ในแต่ละกลุ่มภาค/เขต ตามที่จังหวัดรายงาน และหากมีการรายงานขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันในตําแหน่งอื่น หรือรายงานอัตราว่างเพิ่มเติมก่อนมีการประกาศรับสมัครให้ กสถ. สามารถดําเนินการ สอบแข่งขันในตําแหน่งดังกล่าวด้วย

 

3. กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (กําหนดตามมาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง) ในแต่ละตําแหน่ง และเงินเดือนที่จะได้รับ (ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

 


4.เห็นชอบร่างประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ดังนี้


- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน                   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


- รับสมัครสอบทางเว็บไซต์                      วันที่ 9-31 มีนาคม 2564 

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ               วันที่ 9 เมษายน 2564 


- การประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  วันที่ 20 เมษายน 2564 


5. เห็นชอบกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์อํานวยการสอบแข่งขันของแต่ละกลุ่มภาค/เขต ดังนี้ 


ภาคเหนือ        เขต 1 เชียงใหม่               โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                     เขต 2 พิษณุโลก              โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม


ภาคกลาง        เขต 1 ปทุมธานี              โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                      เขต 2 ชลบุรี                   โดย มหาวิทยาลัยบูรพา 
                      เขต 3 นครปฐม               โดย มหาวิทยาลัยศิลปาก


ตะวันออกเฉียงเหนือ            เขต 1 นครราชสีมา                โดย มหาวิทยาลัยสุรนารี 
                                        เขต 2 อุบลราชธานี                โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
                                        เขต 3 อุดรธานี                        โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 


ภาคใต้                                  เขต 1 นครศรีธรรมราช            โดย...มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                                          เขต 2 สงขลา                         โดย...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ตำแหน่งงานว่าง


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ตำแหน่งงานว่าง

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook