เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวจำเนียน แยบสูงอายุ 52 ปี แกนนำผู้ปกครองโรงเรียนบ้านส้มกบงาม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 100 คนถือป้ายประท้วงพร้อมขับไล่ไม่เอา ผอ.โรงเรียน และให้ย้ายออกจากโรงเรียนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากบริหารงานไม่โปร่งใส และมีการเปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยลูกสาว ผอ.สามารถสอบคัดเลือกได้ โดยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ จึงทำให้เกิดความไม่พอใจ หากไม่มีการดำเนินการจะไม่ให้ลูกหลานเข้ามาเรียนโดยเด็ดขาด

นายภูสิทธิ์ จอสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านส้มกบงาม หมู่ 9 เปิดเผยว่า โดยประเด็นในการประท้วงเกิดจากผู้ปกครองและชาวบ้านไม่พอใจที่ผอโรงเรียนไม่มีความโปร่งใส ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนและโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานปัจฉิมนักเรียน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า วันแม่แห่งชาติ งานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กไปจนถึงงานเกษียณราชการของครูที่อยู่ในโรงเรียน และที่ผ่านมาเพราะว่าไม่มีความโปร่งใสเรื่องการเงิน เช่นเงินผ้าป่าโรงเรียน นำเงินมาใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก่อนทำผ้าป่า ไม่แจ้งคณะกรรมการการศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินโดยไม่หารือกับทางคณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินที่สามารถเบิกถอนเงินได้เพียง 2 คน

อีกทั้งยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่มีหลักการบริหารงาน สร้างความแตกแยกในโรงเรียนและยังใส่ร้ายคณะกรรมการสถานศึกษา ว่าเข้ามาขัดขวางไม่ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนบ้านส้มกบงามได้มีการเปิดการสอบไปแล้วครั้งหนึ่งโดยที่ทาง สพป.นม.เขต 4 ไม่ทราบเรื่อง โดยมีผู้สมัครจำนวนหลายรายซึ่งบางรายได้มีการลาออกจากงานเพื่อมาสมัครสอบครูธุรการ โดยผลรอบแรกออกมาเป็นลูกผอ. เป็นผู้สอบได้ แต่ได้มีการคัดค้านเนื่องจากว่ามีความไม่โปร่งใส จึงได้มีการสั่งยกเลิกการสอบในครั้งนี้เป็นโมฆะ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 63 ทางโรงเรียนบ้านส้มกบงาม ได้มีการเปิดสอบครูธุรการซึ่งเป็นงบครูจ้างธุรการเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงินเดือนจำนวน 9,000 บาท ซึ่งมีผู้สมัครสอบจำนวน 2 คน ผลประกาศออกมาก็เป็นลูกผอ. คนเดิมเป็นผู้ได้เช่นเดียวกัน

โดยความจริงคณะ โดยทางคณะกรรมการสถานศึกษาก็ไม่ทราบว่ามีการสอบคัดเลือกครูธุรการและไม่ได้เข้าไปขัดขวางแต่อย่างใด ก่อนทางผอ. โรงเรียนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีในการขัดขวางไม่ให้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้และก็ไม่ได้ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนแต่อย่างใด จึงทำให้ทางเจ้าบ้านอยากให้ทาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 ย้ายผอโรงเรียนบ้านส้มกบงามภายใน 24 ชั่วโมงหากไม่มีการดำเนินการจะยกระดับไม่เอาลูกหลานเข้ามาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้ สำหรับโรงเรียนบ้านส้มกบงาม เปิดทำเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูประจำชั้นอยู่ 4 คนมีนักเรียนอยู่จำนวน 70 คนภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา