เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน » เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์โดย : ครูลา สุนาวัฒน์ เมื่อ 13 ก.พ. 2563 09:58:36 น. เข้าชม 166291 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรีนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวมาลา  สุนาวัฒน์

ตำแหน่ง      ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใหม่ เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา

                จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ปี พ..       2562

 

บทคัดย่อ

           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม  3) ความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กปฐมวัย          ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใหม่ เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัด   สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้แก่  การสังเกต การจำแนกและเปรียบเทียบ การนับจำนวนและรู้ค่า มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ)  เวลา จำนวน 5 เล่ม แบบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้โดยการทดสอบค่าที  ( t- test  for  Dependent  Sample )

 

สรุปผล

          สรุปผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ปรากฏผล ดังนี้

   1. ประสิทธิภาพของของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 สรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 95.96/93.88 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

             2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

             3. ความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87

 

 


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook