เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » บทความด้านการศึกษา » จุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าคุณ Move On สู่การเป็นครูยุคใหม่

จุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าคุณ Move On สู่การเป็นครูยุคใหม่

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 3 ส.ค. 2563 13:32:48 น. เข้าชม 166277 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
จุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าคุณ Move On สู่การเป็นครูยุคใหม่
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : บทความด้านการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
จุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าคุณ Move On สู่การเป็นครูยุคใหม่
ขึ้นชื่อว่าเป็นครูแล้ว การสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และมีความประพฤติที่เหมาะสมนั้น นับเป็นภาระหน้าที่หลักสำคัญที่ครูผู้สอนทุกคนต่างใส่ใจและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเช่นเดียวกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมายของครูทุกคนจะเหมือนกันคือการสั่งสอนศิษย์

ขึ้นชื่อว่าเป็นครูแล้ว การสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้และมีความประพฤติที่เหมาะสมนั้น นับเป็นภาระหน้าที่หลักสำคัญที่ครูผู้สอนทุกคนต่างใส่ใจและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเช่นเดียวกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม แม้เป้าหมายของครูทุกคนจะเหมือนกันคือการสั่งสอนศิษย์ แต่ในทางปฏิบัติกลับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันระหว่างครูผู้สอนยุคเก่ากับครูผู้สอนยุคใหม่


ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ทำให้รูปแบบการสอน รวมถึงบทบาทของครูผู้สอนนั้น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกระแสการเเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สิ่งนี้เองกลายเป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างครูผู้สอนยุคเก่ากับครูผู้สอนยุคใหม่   และทำให้แนวทางของการเป็นครูยุคใหม่นั้น กลายเป็นสิ่งที่คุณครูทุกคนต้องออกจากสิ่งเคยชินเดิม ๆ และก้าวไปให้ถึงเพื่อที่จะกลายเป็นครูที่มีลักษณะที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน


อะไรคือสิ่งที่แสดงว่าคุณครูกำลังเปลี่ยน ? ต่อไปนี้คือจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่า คุณกำลังก้าวไปสู่การเป็นครูยุคใหม่แล้ว

 คุณเลิกคิดว่าตัวเองเก่งกว่านักเรียน

     แต่ก่อน ครูผู้สอนส่วนใหญ่นั้น มักจะวางตัวว่าเป็นผู้ที่เก่ง ฉลาด และรู้แจ้งกว่านักเรียน และพยายามบังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้น ถ้านักเรียนคนใดไม่ปฏิบัติตามหรือพยายามตั้งแง่กับคำสอน ก็จะถูกมองว่าก้าวร้าว นิสัยไม่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยปิดกั้นความคิดและจิตนาการของนักเรียน ทำให้นักเรียนขาดความเชื่อมั่นใจการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ไม่รักที่จะค้นคว้าและแสวงหาความรู้ คอยแต่จะรอผู้อื่นป้อนความรู้ให้

     ดังนั้นการที่ครูผู้สอนเลิกคิดว่าตัวเองเก่งกว่านักเรียนนั้น จะเป็นการลดทิฐิและแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในตัวนักเรียน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้ การเชื่อว่านักเรียนทุกคนเก่งและมีความสามารถ จะทำให้ครูผู้สอนพร้อมที่จะให้โอกาส สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมของแต่ละคนอย่างเต็มศักยภาพ


คุณเริ่มเป็นส่วนหนึ่งและเรียนรู้ไปกับนักเรียน

     ครูผู้สอนยุคใหม่ จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายและกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและแก้ปัญหาอย่างร่วมมือ โดยครูผู้สอนจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้กับนักเรียน โดยมีบทบาททั้งเป็ผู้ร่วมเรียนรู้และเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

     นักเรียนสมัยนี้ ควรต้องเป็นผู้ที่คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักแยกแยะและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และร่วมมือกัน กล้าที่จะริเริ่มทำสิ่งที่เหมาะสม ไม่ผูกติดกับการควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่ง ครูผู้สอนยุคใหม่จึงจำเป็นอำนวยความสะดวกและแนะแนวทางเพื่อให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการคิดและองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะควบคุมเขาด้วยระบบการสอนแบบเดิม ๆ


 คุณเริ่มศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสายงานของคุณมากขึ้น

     ปัจจุบันชุดความรู้หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เรามีหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งบางครั้งชุดความรู้และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนเคยรับรู้หรือเรียนมานั้น อาจเป็นชุดความรู้เก่าที่ปัจจุบันมีงานวิจัยหรือการศึกษาเพิ่มเติมมาโต้แย้งหรือทดแทนแล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้มีองค์ความรู้ใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอยู่เสมอ


 คุณเริ่มทดลองรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ

     ครูผู้สอนที่ยังคงยึดแนวการสอนแบบเดิม ๆ เหมือนในอดีต เช่น ยืนเขียนกระดาน หรือยืนพูดอยู่หน้าชั้นเรียน แล้วมีเด็กนักเรียนนั่งฟังกันอย่างเงียบ ๆ นั้น ไม่ใช่ภาพที่น่าดึงดูดใจ และไม่สามารถจูงใจให้นักเรียนในยุคปัจจุบันหันมาสนใจการเรียนได้ ดังนั้นครูผู้สอนยุคใหม่จึงไม่กลัวและไม่เหนื่อยหน่ายที่จะทดลองรูปแบบการสอนใหม่ ๆ กับนักเรียนของตัวเอง เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


 คุณเลิกตั้งแง่กับแนวคิดและนโยบายต่าง ๆ และเลือกที่จะดำเนินการตามความเหมาะสม

     ครูหลายคนมักตั้งแง่กับแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ เพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาระที่ทำให้ตัวเองต้องทำงานมากขึ้น ทั้ง ๆ ที่บางครั้งสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียน และแต่ตัวครูผู้สอนเอง ดังนั้น แทนที่จะตั้งแง่กับสิ่งเหล่านั้น ลองศึกษาและประยุกต์นำมาใช้ให้เข้ากับบริบทและความเป็นไปได้ในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวนักเรียน ครูผู้สอน และโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในภาพรวมอีกด้วย

 คุณเริ่มใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

ต้องออกตัวไว้ก่อนว่า บทความนี้ไม่ได้เป็นการสรุปให้เห็นว่า ครูยุคก่อนกับครูยุคใหม่นั้น แบบไหนเป็นรูปแบบของครูที่ดีกว่ากัน เพราะการสอนรวมถึงบทบาทของครูผู้สอนไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ ล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในขณะนั้น ครูแบบเดิมอาจจะดีสำหรับการพัฒนาประเทศในอดีต แต่สำหรับการพัฒนาประเทศในยุคสมัยปัจจุบัน อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนสู่การเป็นครูยุคใหม่ จึงน่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากกว่า


การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน นับเป็นทักษะหนึ่งที่ครูผู้สอนยุคใหม่ควรจะมี เพราะในยุคสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเรื่องของทักษะการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่อที่สำคัญ นักเรียนทุกคนจึงควรที่จะได้ปลูกฝังการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมผ่านประสบการณ์เรียนรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพื่อให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพบนโลกดิจิทัล

 

 

เรียบเรียงโดย : นรรัชต์  ฝันเชียร☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ บทความด้านการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : บทความด้านการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook