เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » คปภ. เห็นชอบเกลี่ยครู-บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นศึกษานิเทศก์ได้

คปภ. เห็นชอบเกลี่ยครู-บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นศึกษานิเทศก์ได้

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 9 พ.ค. 2560 15:25:34 น. เข้าชม 166402 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
คปภ. เห็นชอบเกลี่ยครู-บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นศึกษานิเทศก์ได้
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
คปภ. เห็นชอบเกลี่ยครู-บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นศึกษานิเทศก์ได้
คปภ. เห็นชอบเกลี่ยครู-บุคลากรทางการศึกษาอื่น เป็นศึกษานิเทศก์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องการยกเว้นการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรองรับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการเกลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)กำหนด เปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติดังกล่าว สำนักบูรณาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มีบันทึกข้อความ ซึ่งลงนามโดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ถึงเลขาธิการคุรุสภา ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ได้รับการพิจารณาเกลี่ยไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานศธจ.และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงานศธจ.เพื่อช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนงานของสำนักงานศธจ.ได้ โดยยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ซึ่งหลังจากคปภ.มีมติ และมีหนังสือไปถึงเลขาธิการคุรุสภาให้ดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เป็นธรรมในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยกเว้นให้บุคลากรอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้


นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า มติ คปภ.ออกมาเช่นนี้ เนื่องจากศึกษานิเทศก์ก็มีความจำเป็นในสำนักงาน ศธจ. จึงมีการขอรับโอนศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษามา โดยให้แจ้งความประสงค์มาด้วยความสมัครใจไม่บังคับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงได้เปิดโอกาสให้ครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์เข้ามาได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วครูที่จบปริญญาโททางการศึกษาสาขาใดก็ได้สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้เลย อย่างไรก็ตามจะนำเรื่องนี้เข้าประชุมคณะกรรมการคุรุสภาที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธาน วันที่ 15 พฤษภาคมนี้


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ด้านเดลินิวส์ ได้นำเสนอข่าวนี้ ดังนี้

มีโวย..คปภ.ให้ครูนั่งศึกษานิเทศก์ในศธจ.
หลังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค(คปภ.) เปิดทางให้ครูเปลี่ยนตำแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.ได้ โดยเสนอให้คุรุสภายกเว้นคนที่ไม่มีตั๋วเข้าไปทำหน้าที่ได้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมขึ้นแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.)เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการยกเว้นการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อรองรับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการเกลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)กำหนด เปลี่ยนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ในการรองรับการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังในสำนักงาน ศธจ. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนงานของ ศธจ.ในระยะเริ่มแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติดังกล่าวสำนักบูรณาการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้มีบันทึกข้อความ ซึ่งลงนามโดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.ไปถึงเลขาธิการคุรุสภา ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำเสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ได้รับการพิจารณาเกลี่ยไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.เพื่อช่วยเร่งรัดขับเคลื่อนงานของ ศธจ.ได้ โดยยังไม่มีใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ซึ่งหลังจาก คปภ.มีมติดังกล่าวทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่เป็นธรรมในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ยกเว้นให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้ อาจเป็นการเล่นพรรคเล่นพวก ไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่เคยปฏิบัติมาด้วยความยากลำบาก

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า มติ คปภ.ออกมาเช่นนี้ เนื่องจากศึกษานิเทศก์ก็มีความจำเป็นใน ศธจ. จึงมีการขอรับโอนศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษามา โดยให้แจ้งความประสงค์มาด้วยความสมัครใจไม่บังคับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จึงได้เปิดโอกาสให้ครูที่ไม่มีใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์เข้ามาได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วครูที่จบปริญญาโททางการศึกษาสาขาใดก็ได้สามารถขอใบอนุญาตฯศึกษานิเทศได้เลย เพียงแต่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วย อย่างไรก็ตามที่ครูไม่ได้ขอใบอนุญาตฯศึกษานิเทศก์ไว้เพราะระยะแรกส่วนใหญ่ไม่คิดอยากจะเป็นศึกษานิเทศก์

"ช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ คปภ.คิดว่า ถ้าจะให้มีศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.เพียงพอ จะต้องให้คุรุสภาผ่อนผันให้ข้าราชการครูมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนในระยะแรก ซึ่งไม่ใช่การยกเว้น โดยจะนำเข้าประชุมบอร์ดคุรุสภาในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ มล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. ประธานที่ประชุม คปภ.ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า ถ้าใครจะมาเป็นศึกษานิเทศก์ใน ศธจ.จะต้องดูหน่วยงานต้นสังกัดด้วยว่าขาดแคลนครูหรือไม่ เพราะถ้าขาดแคลนก็จะกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของเด็ก ดังนั้นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องพิจารณาก่อนจะโอนให้ ศธจ. ไม่ใช่ใครสมัครใจมาแล้วจะมาได้ทันที แต่ถ้าโรงเรียนไหนมีครูเกินอยู่แล้วไม่กระทบก็จะได้การพิจารณาเป็นอันดับแรก”ดร.สมศักดิ์ กล่าว


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.11 น.
ขอบคุณ เว็บไซต์ครูบ้านนอกดอทคอม


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook