เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » บทความด้านการศึกษา » ครูดีเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วน ต้องมี...

ครูดีเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วน ต้องมี...

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 20 ม.ค. 2560 11:36:34 น. เข้าชม 166328 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
ครูดีเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วน ต้องมี...
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : บทความด้านการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
ครูดีเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วน ต้องมี...
ครูดีเป็นอย่างไร ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วน ต้องมี...


ครูดีเป็นอย่างไร

 
“ครูดีมีลักษณะอย่างไร?”
 
คนมีอายุมาสังสรรค์กัน เรื่องที่ชอบพูดกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือความหลัง เรื่องหนึ่งของความหลังที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานก็คือ “ครูดีมีลักษณะอย่างไร?” ต่อไปนี้คือข้อสรุปจากการถกแถลงของคนสูงอายุกลุ่มหนึ่ง

ในเบื้องต้นครูที่ดีคือครูที่รักมนุษย์ มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อเด็ก  ถ้าใครไม่มีสิ่งนี้อยู่ในหัวใจจงอยู่ให้ห่างไกลอาชีพครูให้มากที่สุด จะไปถางไร่ไถนาหรือประกอบกิจการ SME’s อยู่ที่ไหนก็จงทำไปเกิด ขออย่างเดียวอย่าได้มาเป็นครูเป็นอันขาด

ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือผู้บริหารล้วนอยู่ในกิจกรรมของการสร้างคุณค่า (value creation) ด้วยกันทั้งนั้น สร้างคุณค่าให้แก่เด็ก ให้แก่ชุมชนและสังคม ไม่เว้นแม้แต่สร้างคุณค่าให้ตัวครูและผู้บริหารเอง เพราะการศึกษาที่สร้างขึ้นมานั้นมีผลกว้างไกล มีอานุภาพอย่างมหาศาล เพราะสามารถส่งผลกระทบด้านบวกไปยังผู้อยู่รอบข้างทั้งมวล


ประการที่หนึ่ง ถ้า ครูไม่มีความปรารถนาดีต่อมนุษย์โลกและต่อเด็กนักเรียนที่ก้นบึ้งหัวใจแล้ว งานที่ทำในแต่ละวันก็คงเป็นไปอย่างซังกะตาย ไม่มีชีวิตชีวา ครูไม่เห็นว่างานที่ตนเองกระทำนั้นมีคุณค่าและคงไม่เห็นว่าชีวิตตนเองนั้นมี คุณค่า

ประการที่สอง ครู ที่ดีใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อไม่แน่ใจในเรื่องที่สอนก็ขวนขวยหาความรู้จนชัดเจนเพื่อนำไปสอนเด็ก ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่องค์ความรู้กำลัง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ครูที่หยุดนิ่งก็มีแต่ครูที่ขาดลมหายใจหรือตายแล้วเท่านั้น
 
ประการที่สาม ครูที่ดีเป็นผู้มีหลักการในการครองชีวิตที่ดีเป็นตัวอย่างแห่งคุณธรรม มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตและมีมาตรฐานของเกณฑ์การวัดผลซึ่งคงที่คงวา เด็กนักเรียนภูมิใจที่ได้คนเช่นนี้มาเป็นครูกี่สิบปีผ่านไปนึกถึงขึ้นมา ครั้งใดก็มีแต่ความชื่นชมและสำนึกในพระคุณ

ประการที่สี่ ครู ที่ดีเป็นธรรมเสมอหน้า ใส่ใจและให้ความรู้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าศิษย์จะเก่งหรือไม่เก่ง ศิษย์รวยหรือจน สวยหรือไม่สวย เป็นลูกหลานของครูร่วมโรงเรียนหรือไม่ได้เป็น นั่งแถวหน้าหรือแถวหลัง เป็นชายหรือหญิง ฯลฯ ไม่เลือกที่รักมักที่ชังอย่างมีอคติเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง

ประการที่ห้า ครูที่ดีมี“องค์ประกอบ” ของความเป็นครูที่ดีคือเป็นมิตรกับเด็ก เด็กถือว่า “พูดจารู้เรื่อง” มีเหตุมีผล ไม่เจ้าอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ครูมีความสามารถทำให้เด็กเกิดความไว้วางใจจนเกิดการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งหลังนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเพราะจะทำให้สามารถควบคุมชั้นเรียน ซึ่งเป็นความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งของความเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้

ประการที่หก ครู ที่ดีเป็นผู้สร้างบรรยากาศและเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กซึ่งสำคัญ กว่าการสอน หากเด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น ศรัทธาในการมีความรู้แล้ว เด็กจะสามารถไขว่คว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่รู้จบ การเรียนรู้เป็นการฝึกฝนให้รู้จักหาหนทางต่อสู้อุปสรรค ฝึกฝนทักษะการคิด ฯลฯ 
ตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องการสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็น ถ้าครูสอนอย่างเดียวไม่ว่าในชั้นเรียนหรือในสระน้ำ เด็กก็ไม่มีวันว่ายน้ำเป็น แต่ถ้าเด็กได้เรียนรู้เองจากการปฏิบัติต้องหายใจเอาน้ำเข้าไปจนแสบจมูกบ้าง ตกใจกลัวจมน้ำบ้าง รู้จักดัดแปลงหาวิธีที่เหมาะสมกับตนเอง ฯลฯ ก็จะว่ายน้ำเป็นในที่สุด ดังนั้นครูที่ดีต้อง “สอนน้อยๆ และให้เรียนรู้มาก ๆ”

ประการที่เจ็ด ครู ที่ดีมิได้เป็นเพียงครูที่มีความรู้ดีตั้งใจสอน เสียงดังฟังชัดจนอาจเรียกได้ว่าสอนหนังสือดีเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้ยั่วยุกระตุ้นให้เด็กคิด เด็กฝัน มีความทะเยอทะยาน ใฝ่ดี มีความคิดในเรื่องเข็มทิศศีลธรรม (คิดเองได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก) ศรัทธาในการดำเนินชีวิตตามครรลองประชาธิปไตย (เคารพมนุษย์และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง)ฯลฯ และในปัจจุบันจำเป็นต้องส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มอีกด้วย

อนาคตของเด็กอยู่ในมือครู เช่นเดียวกับอยู่ในมือของพ่อแม่และสังคมครูดีสามารถช่วยชดเชยความบกพร่องของ พ่อแม่และสังคมได้เป็นอันมาก และการจะเป็นครูดีได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ปรารถนาจะเป็นครูที่มีคุณค่าเป็น เบื้องต้น และตั้งใจเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับเด็กทั้งหลาย

 
You never Know what is enough unless you know  what is more than enough.
คุณไม่มีวันรู้ว่าความพอคืออะไร นอกเสียจากรู้ว่าอะไรที่เกินความพอ

William Blake
กวีเอกชาวอังกฤษ ค.ศ.1757-1827

 
 
By : P' Ying  Eduzones
ขอบคุณข้อมูล : http://www.varakorn.com/

☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ บทความด้านการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : บทความด้านการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook