เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางอรณี กระจ่างโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสานกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อนครูสู้คดี” และคณะ ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา เพื่อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศ และขอเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูอย่างเป็นระบบ ครบวงจร โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เป็นผู้รับหนังสือ

กลุ่ม "เพื่อนช่วยเพื่อนครูสู้คดี" ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศ

กลุ่ม "เพื่อนช่วยเพื่อนครูสู้คดี" ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศ

กลุ่ม "เพื่อนช่วยเพื่อนครูสู้คดี" ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศ

นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการจะรับเรื่องไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการใดเพิ่มเติมจะส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป

กลุ่ม "เพื่อนช่วยเพื่อนครูสู้คดี" ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศ