เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » ก.ค.ศ.แจงเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ กลุ่มค้างท่อนับถึง9ธ.ค.59

ก.ค.ศ.แจงเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ กลุ่มค้างท่อนับถึง9ธ.ค.59

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 31 ธ.ค. 2559 15:38:41 น. เข้าชม 166323 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
ก.ค.ศ.แจงเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ กลุ่มค้างท่อนับถึง9ธ.ค.59
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
ก.ค.ศ.แจงเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ กลุ่มค้างท่อนับถึง9ธ.ค.59
ก.ค.ศ.แจงเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ กลุ่มค้างท่อนับถึง9ธ.ค.59

ก.ค.ศ.แจงเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ กลุ่มค้างท่อนับถึง9ธ.ค.59

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาที่ประชุม ก.ค.ศ.มติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 และ ว10/2554 โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโทที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รับทราบแล้ว แต่พบว่าหลายเขตพื้นที่ฯเกิดความสับสน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้

2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

นายพินิจศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการให้ดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ. และ

4.ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกจะขอมีวิทยฐานะชำนาญการให้ดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ.

ทั้งนี้วุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

 

ขอบคุณที่มาจาก มติชนออนไลน์ 30 ธ.ค. 59

 

ด้านเดลินิวส์ออนไลน์ ก็ได้นำเสนอข่าวนี้เช่นเดียวกัน โดยมีหัวข้อข่าวและเนื้อหา ดังนี้

เพิ่มเงินเดือนครู เลื่อนวิทยฐานะ วุฒิต้องตรงสาขาที่จบ

“พินิจศักดิ์ “แจงแนวปฎิบัติเพิ่มเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะวุฒิต้องตรงสาขาที่จบ และ ก.ค.ศ.รับรองวุฒิ แก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียนไปเรียน

วันนี้( 30 ธ.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 0206.3/ว26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ เนื่องจากที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 และ ว10/2554 โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์และที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)รับทราบแล้ว แต่พบว่า ยังมีความสับสนกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงานก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้

2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.

4.ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จะขอมีวิทยะฐานะชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติ ก.ค.ศ.

ทั้งนี้วุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องเป็นคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง

ขอบคุณที่มาจาก เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ก.ค.ศ.มีหนังสือ ว26 ชี้แจงแนวปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ

 

 


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook