เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » กทม.เข้มสอบครูผู้ช่วยต้องผ่านเกณฑ์จิตวิทยา ลดปัญหาความรุนแรง

กทม.เข้มสอบครูผู้ช่วยต้องผ่านเกณฑ์จิตวิทยา ลดปัญหาความรุนแรง

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 11 ต.ค. 2563 08:28:56 น. เข้าชม 166288 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
กทม.เข้มสอบครูผู้ช่วยต้องผ่านเกณฑ์จิตวิทยา ลดปัญหาความรุนแรง
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
กทม.เข้มสอบครูผู้ช่วยต้องผ่านเกณฑ์จิตวิทยา ลดปัญหาความรุนแรง
ขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

กทม. ตรวจเยี่ยมสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และผลทดสอบทางจิตวิทยาสภาวะอารมณ์ครู เพื่อลดปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

ขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 โดยมี เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1-2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 18 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชานาฏศิลป์ กลุ่มวิชาเกษตรกรรม กลุ่มวิชาวัดผล กลุ่มวิชาฟิสิกส์ กลุ่มวิชาเคมี และกลุ่มวิชาชีววิทยา

โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาค ก, ภาค ข และภาค ค1 เมื่อวันที่ 5-6 ก.ย.63 มีผู้สมัครสอบ จำนวน 40,388 คน ผู้เข้าสอบ จำนวน 23,242 คน มีผู้สอบผ่านได้คะแนน ภาค ก และภาค ข ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 9,761 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มวิชา เพื่อจัดสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 วัน ดังนี้ วันที่ 10 ต.ค.63 เป็นกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา-วาดเขียน เกษตรกรรม การศึกษาพิเศษ คหกรรม พลศึกษา ประถมศึกษา อนุบาลศึกษา นาฏศิลป์ เคมี ฟิสิกส์ แนะแนว และบรรณารักษ์ จำนวน 4,933 คน

ส่วนวันที่ 11 ต.ค.63 เป็นกลุ่มวิชาวัดผล ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4,828 คน สำหรับการสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ค2 ใช้วิธีประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ สังเกต และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินจาก 5 องค์ประกอบในการให้คะแนน ประกอบด้วย 1.การตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 2.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่กว้างไกล 3.บุคลิกลักษณะ กิริยาที่นอบน้อม การแสดงความมั่นใจ หน้าตายิ้มแย้ม และแต่งกายสุภาพ 4.การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา การสื่อสารที่มีหลักคิดและวิธีการแก้ปัญหาเชิงบวก สามารถตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว มีไหวพริบ และ 5.เจตคติและอุดมการณ์ ได้แก่ การประมวลการตอบคำถามที่แสดงถึงเจตคติที่ดี มีเมตตา มีความอดทน รักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู โดยจะนำคะแนนสัมภาษณ์ที่ได้ไปรวมกับภาค ค1 และการทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายสำนักการศึกษาดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทดแทนตำแหน่งครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ว่างอยู่ ซึ่งวันนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 2 โดยใช้สถานที่คืออาคารกีฬาเวสน์ 1-2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบอย่างครบถ้วน พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้ก่อนเข้าภายในอาคาร จัดตั้งวางแอลกอฮอล์ล้างมือ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากแบบผ้า การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างครบถ้วน ทำให้การสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวในภาพรวมการบริหารจัดการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ของการสอบเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 85 โต๊ะ โต๊ะละ 3 ท่าน ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะไม่สามารถเลือกโต๊ะได้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งคาดว่าในเบื้องต้นจะได้ครูผู้ช่วยที่สอบผ่านและเรียกบรรจุจาก18 กลุ่มวิชา จำนวน 585 คน เพื่อทดแทนตำแหน่งครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ว่างอยู่ โดยสถิติกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะเป็นกลุ่มวิชาที่ประกาศรับสมัครมากที่สุด

นอกจากนี้ในการสอบสัมภาษณ์ ในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำคะแนนสัมภาษณ์การสอบความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ค2 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยประเมินจาก ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา เจตคติและอุดมการณ์ ไปรวมกับการทดสอบเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ ค1 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ทั้งนี้การทดสอบเกี่ยวกับภาวะอารมณ์นั้นในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการทดสอบทางจิตวิทยา ทำให้ทราบได้ถึงสภาวะอารมณ์และความรักการดูแลเอาใจใส่ที่ครูผู้นั้นจะมีให้กับนักเรียน ซึ่งจะทำให้เกิดความรักและเอื้อเฟื้อต่อนักเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขซึ่งจะลดปัญหาในการใช้ความรุนแรงกับนักเรียน ส่งผลให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป โดยกรุงเทพมหานครจะประกาศผลสอบผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 ต.ค. 63 


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook