เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ตำแหน่งงานว่าง » กศจ. รับสมัครครูผู้ช่วย 548 อัตรา เงินเดือน 17,690

กศจ. รับสมัครครูผู้ช่วย 548 อัตรา เงินเดือน 17,690

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 30 พ.ค. 2564 13:51:21 น. เข้าชม 166872 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
กศจ. รับสมัครครูผู้ช่วย 548 อัตรา เงินเดือน 17,690
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ตำแหน่งงานว่าง ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
กศจ. รับสมัครครูผู้ช่วย 548 อัตรา เงินเดือน 17,690
อาชีพราชการครู ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการแข่งขันสูง เพราะการจะรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูทางการศึกษานั้น ต้องผ่านการสอบบรรจุเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาสำหรับการพัฒนาอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนภายในประเทศ

อาชีพราชการครู ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีการแข่งขันสูง เพราะการจะรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูทางการศึกษานั้น ต้องผ่านการสอบบรรจุเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาสำหรับการพัฒนาอนาคตทางการศึกษาของนักเรียนภายในประเทศ ซึ่งทาง กศจ. ก็ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบแข่งขันครูตามจังหวัดต่างๆ

 

ซึ่งอาชีพครู ถือเป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นทั้งผู้นำ ผู้ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้แก่เยาวชนและสังคม เนื่องจากเป็นอาชีพที่คอยให้คำสอน ชี้นำนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความรู้ความสามารถใน สร้างอนาคตทางการศึกษา และนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาเยาวชนของชาติไปในทิศทางที่ดี

ล่าสุด กศจ.ชลบุรี ก็ได้มีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันประจำปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 548 อัตรา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเข้าแข่งขันและบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้มีการเปิดรับครูผู้ช่วยในตำแหน่งวิชาดังนี้


ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 548 อัตรา

1. คณิตศาสตร์ จำนวน 46 อัตรา

2. ภาษาไทย จำนวน 91 อัตรา

3. ภาษาอังกฤษ จำนวน 62 อัตรา

4. ภาษาจีน จำนวน 12 อัตรา

5. ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

6. ภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา

7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 56 อัตรา

8. ฟิสิกส์ จำนวน 5 อัตรา

9. เคมี จำนวน 2 อัตรา

10. ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

11. สังคมศึกษา จำนวน 36 อัตรา

12. สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

13. พลศึกษา จำนวน 35 อัตรา

14. ดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา

15. ดนตรีไทย จำนวน 6 อัตรา

16. ดนตรีสากล จำนวน 7 อัตรา

17. นาฏศิลป์ จำนวน 4 อัตรา

18. อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา

19. ศิลปะ/ศิลปศึกษา จำนวน 8 อัตรา

20. ทัศนศิลป์ จำนวน 5 อัตรา

21. คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 อัตรา

22. เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 8 อัตรา

23. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

24. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

25. ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 35 อัตรา

26. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล จำนวน 63 อัตรา

27. จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว จำนวน 3 อัตรา

28. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

29. โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

30. การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


2.2 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี

2.4 อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 17,690 บาท สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด


(1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ คุณวุฒิที่นำมาใช้สมัครสอบ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดย คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำแหน่ง ตามประเภทวิชา กลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบ และหากปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบ

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)
3.3 พระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 และความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือ สอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538


ผู้มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.

โดยสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ตำแหน่งงานว่าง


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ตำแหน่งงานว่าง

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook