เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » สื่อการสอนใบงานใบความรู้ » แผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้

แผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 10 ต.ค. 2559 16:51:22 น. เข้าชม 167497 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
แผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : สื่อการสอนใบงานใบความรู้ ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้
แผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้

ห้องพักครูดอตคอม (Hongpakkroo.com) ขอนำเสนอ

แผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1 หลักสูตร 51 ของ อจท.ครับ

http://www.ziddu.com/download/12315636/103.doc.html 
http://www.ziddu.com/download/12315637/102.doc.html 
http://www.ziddu.com/download/12315638/101.doc.html 
http://www.ziddu.com/download/12315639/2031.doc.html 
http://www.ziddu.com/download/12315640/2011.doc.html 
http://www.ziddu.com/download/12315641/2041.doc.html 
http://www.ziddu.com/download/12315642/2021.doc.html 

 


แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4 (หลักสูตร 2551)
[แผนการสอนคอม ม.4]   
ในแผนนี้ประกอบไปด้วย  คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา  ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
1. หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
2. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
3. การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ระดับ ม.5 หามาเพิ่มให้แล้วครับ  :)

แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.5 (หลักสูตร 2551)
[แผนการสอนคอม ม.5]   
มีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   การเขียนโปรแกรมภาษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
credit :: AKSORN CHAROEN TAT

แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
(แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
มี คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา   ตารางโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรียนรู้คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรียนรู้ซอฟต์แวร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด


แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
(แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรียนรู้ข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรียนรู้แหล่งข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรียนรู้คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   สร้างงานเอกสารด้วยซอฟต์แวร์


แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
(แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการแก้ปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   การนำเสนอข้อโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
credit : AKSORN CHAROEN TAT
key แผนการสอนคอม ป.4 ป.5 ป.6 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนคอมพิวเตอร์

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ม.1  ม.2  ม.3
จัดทำโดย   สำนักงานเขตพื้นการศึกษา  มีทั้งใบความรู้ ใบงานครบ 


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.1   
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์กับการประมวลผลข้อมูล 
หน่วยที่ 4 เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 5 เรื่อง สื่อสารสนเทศแบบต่าง ๆ 
หน่วยที่ 6 เรื่อง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สร้างสรรค์งาน
หน่วยที่ 7 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop

แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.2     
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล 
หน่วยที่ 3 เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 4 เรื่อง การนำเสนองานผ่านเครือข่าย 
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้าง Web  ด้วย Dreamweaver 
หน่วยที่ 6 เรื่อง การประยุกต์ใช้งานขั้นสูง 


แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.3    
กำหนดการสอน
หน่วยที่ 1 เรื่อง  หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 2 เรื่อง การสร้างงานอย่างมีระบบ 
หน่วยที่ 3 เรื่อง หลักการพัฒนาโครงงานที่ใช้เทคโนโลยี 
หน่วยที่ 4 เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 5 เรื่อง การสร้างงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 6 เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยภาษาโลโก 
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
 เครดิต : เวปพระปริยัติธรรมฯวัดโพธิ์ศรี  http://www.phosri.ac.th 

link สำรอง
แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.1 
แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.2 
แผนการสอนคอมพิวเตอร์แนวใหม่ ของ ม.3 
แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(แผนการสอนคอมพิวเตอร์) ป.1 - 6
แผนนี้จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นการศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

แผนการจัดการเรียนรู้ Microsoft Excel

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 Microsoft Office Excel 2010

แผนการจัดการเรียนรู้ Microsoft Excel - WordPress.com

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2 หลักสูตร 51  
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ (Backward Design)
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   อินเทอร์เน็ตและการใช้งาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.ziddu.com/download/15034793/plancom51_M2.rar.html

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1
คู่มือครู [pr]
แผนการสอนการงานอาชีพฯ ป.1 [pr]

แผนการสอนโปรแกรมนำเสนอข้อมูล.rar
http://www.mediafire.com/download.php?nmuod2zhyui [pr]

แผนการจัดการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
ดาวน์โหลดคู่มือ [pr]
ดาวน์โหลดแผนการสอน [pr]

แผนการสอนสร้างเว็บไซต์.rar
http://www.mediafire.com/download.php?2n132zxujga [pr]

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.1ดาวน์โหลด

1. แผนการจัดการเรียนรู้  [pr]  
2. ใบงานประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  [pr]

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.1
ดาวน์โหลดที่นี่ [pr]

ดาวน์โหลดแผนการสอนคอมฯ ป.2
1. ภาพประกอบการสอน [pr]
2. แผนการสอน [pr]

 

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.3
ดาวน์โหลดที่นี่ [pr]

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไมโครซอร์ฟเวิร์ด รายละเอียด
ปก [pr]
เฉลยข้อสอบ [pr]
แผนที่ 1 [pr]
แผนที่ 2 [pr]
แผนที่ 3 [pr]
แผนที่ 4 [pr]
แผนที่ 5 [pr]
แผนที่ 6 [pr]
แผนที่ 7 [pr]
แผนที่ 8 [pr]
แผนที่ 9 [pr]
แผนที่ 10 [pr]
แผนที่ 11 [pr]
แผนที่ 12 [pr]
แผนที่ 13 [pr]
แผนที่ 14 [pr]
แผนที่ 15 [pr]
แผนที่ 16 [pr]
แผนที่ 17 [pr]

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2
ดาวน์โหลดที่นี่ [pr]

แผน Backworddesign การงานอาชีพ ป.5
คำนำ สารบัญ [pr]
หน่วยที่ 1 [pr]
หน่วยที่ 2 [pr]
หน่วยที่ 3 [pr]
หน่วยที่ 4 [pr]
หน่วยที่ 5 [pr]
ภาคผนวก [pr]

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1-4 (หลักสูตร 51)
ดาวน์โหลด [pr]

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ [pr]

แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.4 [pr]
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.5 [pr]
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.6 [pr]

วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์กราฟิกประยุกต์_ระดับชั้น ม.

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกประยุกต์ (เพิ่มเติม ) ระดับชั้นม.ปลาย จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้  1 หน่วยกิต (2ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างภาพใหม่โดยการใช้บางส่วนจากภาพอื่น และการใช้เอฟเฟ็กต์ในการผสมภาพ  เวลา 7 ชั่วโมง

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่ 1 เรื่องการสร้างภาพพาโนรามา

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การต่อภาพ Perspective

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่  3 เรื่อง การสร้างการ์ดอวยพร

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การสร้างโปสเตอร์Poster

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แผนการสอนที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้เอฟเฟ็กต์ตกแต่ง แก้ไข ภาพบุคคล  เวลา 4 ชั่วโมง

แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผนการสอนที่ 1 เรื่อง การใช้เอฟเฟ็กต์ตกแต่ง แก้ไข ภาพบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 แผนการสอนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการรังสรรค์ภาพใหม่  เวลา 10 ชั่วโมง

แบบทดสอบ ก่อนเรียน/หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 แผนการสอนที่ 1 เรื่อง การวาดการ์ตูน

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการสอนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การสร้างภาพพื้นหลัง

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการสอนที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 แผนการสอนที่ 3 เรื่อง การสร้างอักษรประดิษฐ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการสอนที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การสร้างภาพพื้นหลังเรืองแสง

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการสอนที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 แผนการสอนที่ 5 เรื่อง การสร้าง Icon

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 แผนการสอนที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำภาพเคลื่อนไหว เวลา  4  ชั่วโมง

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แผนการสอนที่1 และแผนการสอนที่ 2

รวมแผนการสอน
แผนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

แผนการสอนระบบปฏิบัติการ Windows และการประมวลผล
แผนการสอนการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย
สอนภาษา ซี
แผนการสอนผลิตสื่อวีดีทัศน์
แผนการสอนการออกแบบเว็บไซต์
แผนการสร้างเว็บไซต์
แผนการสอนExcel

แผนการสอนคอมป.1-6

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ สื่อการสอนใบงานใบความรู้


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : สื่อการสอนใบงานใบความรู้

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook