เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ » แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง คลิกที่นี่.. Hongpakkroo.com

แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง คลิกที่นี่.. Hongpakkroo.com

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 5 ต.ค. 2559 03:45:43 น. เข้าชม 166455 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง คลิกที่นี่.. Hongpakkroo.com
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง คลิกที่นี่.. Hongpakkroo.com
แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง คลิกที่นี่.. Hongpakkroo.com

ห้องพักครูดอตคอม (Hongpakkroo.com) ขอนำเสนอ

แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง คลิกที่นี่..


แบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้อง

การร่างหนังสือ  คือ  การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่ต้องทราบหนังสือนั้นก่อนที่จะใช้จัดทำเป็นต้นฉบับ

                เหตุที่ต้องร่างหนังสือ   เพื่อให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ    แบบแผนก่อน  เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจำปกติอาจไม่ต้องเสนอร่างตรวจแก้ก็ได้

                หลักการร่างหนังสือ   ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง  แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมายที่จะทำหนังสือนั้น  โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่า  อะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  ใคร   ทำไม   อย่างไร  เป็นข้อ ๆ ไว้   การร่างให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน   ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความประสงค์และข้อตกลง  ถ้ามีหลายข้อ  ให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย   ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย   กฎข้อบังคับ  ระเบียบ   คำสั่ง   หรือเรื่องตัวอย่าง              ต้องพยายามระบุให้ชัดเจนพอที่ฝ่ายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก    การร่างควรใช้ถ้อยคำสั้นแต่เข้าใจง่าย   พยายามใช้คำธรรมดา ที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง   สำนวนที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสำนวนหนังสือไม่ควรใช้   ควรระวังอักขรวิธี   ตัวสะกด   การันต์   และวรรคตอนให้ถูกต้อง   ข้อสำคัญต้องระลึกถึงผู้ที่รับหนังสือว่า เข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป

หนังสือภายนอก
1
 
หนังสือภายนอก  [.pdf]                                                                  Download หนังสือภายนอก  [.doc]
[ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ] 
2
 
หนังสือประทับตรา  [.pdf]                                                               Download หนังสือประทับตรา  [.doc] 
[ ตัวจริง 1 สำเนา 2 ] 

 

หนังสือภายใน
1
 
บันทึกข้อความ  [.pdf]                                                                     Download บันทึกข้อความ  [.doc]
[ส่งคณะ/หน่วยงาน  ตัวจริง 1 สำเนา 1 ]    [ ทำเสนอผู้บังคับบัญชา ตัวจริง 1 ไม่ต้องทำสำเนา]
2
 
รายงานการประชุม [.pdf]                                                                 Download รายงานการประชุม [.doc]
3
 
บันทึกช่วยจำ  [.pdf]                                                                       Download บันทึกช่วยจำ  [.doc]
4
 
คำสั่ง   [.pdf]                                                                               Download คำสั่ง   [.doc]
[ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2 ]
5
 
ประกาศ     [.pdf]                                                                          Download ประกาศ     [.doc]
[ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2 ]
6
 
ระเบียบ     [.pdf]                                                                          Download ระเบียบ     [.doc]
[ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2 ]
7
 
ข้อบังคับ    [.pdf]                                                                         Download ข้อบังคับ    [.doc]
[ ตัวจริง 1 คู่ฉบับ 1 สำเนา 2 ]



 ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ 
 ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 
 ที่ปิดใบสำคัญ 
 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
 แบบขอย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน 
 แบบขอลาออก 
 แบบขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด 
 แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1 
 แบบใบขอยกเลิกวันลา 
 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร 
 แบบใบลาพักผ่อน 
 แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
 แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร 
 แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2 
 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 
 ใบมอบฉันทะ 
 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา8/9ชช 
 ใบสำคัญรับเงิน 
 ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 รับรองการเป็นทายาท 
 สัญญาการยืมเงิน 
 หนังสือรับรองใบสำคัญ 
 หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต 
 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 
 หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา 
 หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219 
 เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก พ.ส.ธ. 
 บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน
 แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7218


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : เอกสารประจำชั้น แบบฟอร์มต่างๆ

รวมหนังสือเตรียมสอบ





ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook