เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » ปฏิรูปครูสู่ออนไลน์ ‘เทรนฟลิกซ์’ ขน 145 บทเรียน แก้ปมวิกฤตท้องถิ่นไม่เท่าเทียม

ปฏิรูปครูสู่ออนไลน์ ‘เทรนฟลิกซ์’ ขน 145 บทเรียน แก้ปมวิกฤตท้องถิ่นไม่เท่าเทียม

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 21 พ.ค. 2562 06:03:22 น. เข้าชม 166286 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
ปฏิรูปครูสู่ออนไลน์ ‘เทรนฟลิกซ์’ ขน 145 บทเรียน แก้ปมวิกฤตท้องถิ่นไม่เท่าเทียม
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ข่าวการศึกษา ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
ปฏิรูปครูสู่ออนไลน์ ‘เทรนฟลิกซ์’ ขน 145 บทเรียน แก้ปมวิกฤตท้องถิ่นไม่เท่าเทียม
ปฏิรูปครูสู่ออนไลน์ ‘เทรนฟลิกซ์’ ขน 145 บทเรียน แก้ปมวิกฤตท้องถิ่นไม่เท่าเทียม

“นับพันๆ ล้าน” คือ งบประมาณสำหรับการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการในอดีตที่ถูกใช้ไปกับการจัดอบรมครูในหัวเมืองใหญ่ผ่านรูปแบบการพัฒนาครูแม่ไก่ หรือครูต้นแบบ แล้วให้ครูแม่ไก่หรือครูต้นแบบไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อ ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดอบรมรูปแบบนี้มักจะเจือจางลงไปในทุกขั้นตอนที่มีการตีความตามความเข้าใจของผู้รับอบรม จนอาจเหลือไม่ถึงครึ่งของต้นทาง นี่คือเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถสร้างมาตรฐานและพัฒนาบุคลากรให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันได้ เมื่อประกอบกับปัจจัยด้านการเดินทางไกล การต้องทิ้งชั้นเรียนของครูในโรงเรียนเล็กที่ไม่มีครูสอนแทน ทั้งยังมีข้อกำหนดให้ข้าราชการครูต้องมีการพัฒนาตนเองทุกปี ปีละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานและวิทยฐานะ ปัญหาการอบรมครูที่มาจากลักษณะของโครงสร้างและการเกิดความเหลื่อมล้ำของครูทั่วประเทศจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุด
รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ให้มุมมองบนเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์พัฒนาครูไทยยุคไอที พร้อมรับมือ Education Disruption” ที่โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของไทยนั้นให้ความสำคัญกับหลักสูตรมาก ซึ่งยึดถือกันเป็นแม่แบบไว้ตรวจวัดความรู้เด็ก และยังยกให้ครูอยู่ในฐานะ “แม่พิมพ์” เป็นต้นแบบของความรู้ ครูในระบบการศึกษาที่เป็นทางการจึงมีความสำคัญ โดยทุกรัฐบาลจะพูดถึงความสำคัญของการพัฒนาครูประจำการ เพราะครูไทยมีถึงเกือบ 4 แสนท่าน มีตั้งแต่ท่านที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาไปจนถึงท่านที่อีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณ การคิดค้นพัฒนาครูจึงมีการดำเนินการมาโดยตลอด โดยมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางตลอดเวลา แต่ข้อจำกัดที่ผ่านๆ มา คือการจัดการฝึกอบรมที่แต่ละหน่วยงานจัดกันไปเอง หากทำโดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพก็เป็นผลดีต่อครูและนักเรียน ถึงกระนั้นก็ยังไม่ทั่วถึง ไม่สามารถจัดการให้ครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาได้ การอบรมครูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้อติดขัดต่างๆ จากการอบรมครูรูปแบบเดิม
ร.ศ.มนตรี แย้มกสิกร
“การอบรมครูแบบออนไลน์นั้นเกิดขึ้นในต่างประเทศนานแล้ว นับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตกว้างขวางทั่วถึงก็มีการนำมาใช้ในวงการศึกษา ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการใช้ระบบออนไลน์ในการอบรมครูก็พัฒนาไปไกลมาก จนสร้างการยอมรับว่าสามารถทดแทนการจัดการอบรมแบบปกติได้ โดยเฉพาะเมื่อมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถแพร่กระจายองค์ความรู้นั้นๆ ได้ในทันที การพัฒนาครูในยุคสมัยนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเพื่อตามให้ทันต่อยุคสมัย”
ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันจึงมีความพยายามคิดค้นการอบรมครูในรูปแบบออนไลน์ขึ้น หนึ่งในนั้นซึ่งเพิ่งเปิดตัวหมาดๆ ก็คือ TrainFlix (เทรนฟลิกซ์) นวัตกรรมการอบรมรูปแบบใหม่ของยุค 4.0 ที่ตั้งเป้าพร้อมขานรับการพัฒนาครูออนไลน์ผ่านหลักสูตรหลากหลายบนมาตรฐานของคุรุพัฒนา แก้ไขปัญหาครูขาดสอนและต้องเดินทางไกลเมื่อครูต้องเข้ารับการอบรม รวมไปถึงการรับรองคุณภาพในการจัดอบรม และการกระจายการอบรมจากเมืองหลวงหรือหัวเมืองใหญ่ไปยังท้องถิ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของความไม่เท่าเทียมด้านมาตรฐานการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายใหญ่ร่วมพัฒนาครูกว่า 400,000 คน บนหลักสูตรที่ครูเลือกได้ตามความสนใจกว่า 140 หลักสูตร เพื่อขับเคลื่อน “ครู” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการ “สร้างคน” ที่จะกลายเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป

วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้อำนวยการโครงการเทรนฟลิกซ์ กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของครูในท้องถิ่นที่ไม่มีโอกาสเลือกหลักสูตรอบรมมากนัก สอดคล้องกับสถิติของครูในบางจังหวัดที่มีการลงทะเบียนอบรมน้อยมากเพราะไม่มีหน่วยพัฒนาไปจัดอบรม หรือบางที่ก็มีหลักสูตรแบบปกติให้เลือกน้อยมาก จึงเกิดเป็นที่มาของแพลตฟอร์มอบรมครูแบบออนไลน์ที่จะช่วยให้หลักสูตรการอบรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูทุกท่านสามารถเผยแพร่ออกไปได้กว้างขวางทั่วประเทศโดยมีจำนวนหลักสูตรมากถึง 145 หลักสูตร ที่ครบทุกช่วงชั้น ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระวิชา และที่สำคัญคืออยู่บนมาตรฐานที่คุรุพัฒนากำหนดไว้
“เทรนฟลิกซ์ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาในการอบรมครู อาทิ ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร, ด้านวิทยากร, ด้านกิจกรรมการอบรม, ด้านการประเมินผลตามที่กําหนดในหลักสูตร สามารถกระจายการเข้าถึงหลักสูตรในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และยังจัดให้มีการสอบวัดผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาครู ลดภาระค่าใช้จ่ายและงบประมาณของการเดินทางมาอบรม นำไปสู่การพัฒนาส่วนอื่นๆ ในระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบุคลากรครู ซึ่งมีส่วนสำคัญในการอบรมเยาวชนอันจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า ผมเชื่อมั่นว่าคุณครูทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแค่ไหน ก็มีโอกาสที่จะเลือกพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับปัญหาที่เผชิญอยู่ในโรงเรียนได้ โดยโรงเรียนหนึ่งๆ อาจจะมีปัญหาหลากหลายด้าน ครูหลายท่านก็สามารถที่จะแบ่งกันพัฒนาหรืออบรมในเรื่องที่แต่ละท่านสนใจ แล้วมาทำงานพัฒนานักเรียนด้วยกัน ผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการอบรมแบบออนไลน์จะให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากกว่าการอบรมแบบปกติ เพราะเป็นการเรียนรายบุคคล มีการมอบหมายงานส่งงานให้วิทยากรตรวจ มีระบบโต้ตอบซักถามทุกเรื่องที่อยากรู้เพิ่มเติม ด้วยแพลตฟอร์มนี้ การอบรมครูจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของครูไทยได้อย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาของระบบการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศได้ต่อไป”


บรรยากาศเสวนา มีผู้ร่วมแสดงความเห็นคึกคัก
นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกน่าสนใจของการศึกษายุคใหม่ในศตวรรษนี้☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ข่าวการศึกษา


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook