เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ตัวอย่างงานวิจัย » วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) ดาวน์โหลดด่วนเลย!

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) ดาวน์โหลดด่วนเลย!

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 3 ต.ค. 2559 15:24:41 น. เข้าชม 166491 ครั้ง

 รับทำเว็บโรงเรียน 5900 ใช้งานได้เลย GED  |   IELTS  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   CU-BEST  |   CU-TEP  |  
วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) ดาวน์โหลดด่วนเลย!
แจกฟรีโปรแกรมจัดตารางเรียน แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

ดูในรายการ : ตัวอย่างงานวิจัย ทั้งหมด

กดติดตาม Facebook และ YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) ดาวน์โหลดด่วนเลย!
วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) โหลดได้อย่างจุใจเลยครับ

ห้องพักครูดอตคอม (Hongpakkroo.com) ขอนำเสนอ

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) โหลดได้อย่างจุใจเลยครับวิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6 (113 เรื่อง) 

โหลดได้อย่างจุใจเลยครับ  ด้านล่างนี้เลยครับ

 

1.ครูสหกรณ์ วิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการจำหน่ายเครื่องเขียน 2.ครูโครงการอาหารกลางวัน วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
3.ป. 1 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 4.ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
5.ป. 1 วิจัย การทำพฤติกรรมสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 6.ป. 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
7.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด 8.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
 9.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ  10.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
 11.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด  12.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
 13.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ  14ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
 15.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์  16.ป. 1 วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
 17.ป. 1 วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้  18.ป. 1 วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ
 19.ป. 1- 6 วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน  20.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
 21.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน  โดยใช้การซอสามสาย  22.ป. 1-6 วิจัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน
 23.ป. 1-6 วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร  24.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
 25.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)  26.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
 27.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน  28.ป. 2 วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
 29.ป. 2 วิจัย การอ่าน  30.ป. 2 วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์
 31.ป. 2 วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  32.ป. 2 วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน
 33.ป. 2 วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต  34.ป. 2-6 วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย
 35.ป. 3  วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน  36.ป. 3 วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
 37.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน  38.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
 39.ป. 3 วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  40.ป. 3 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
41.ป. 3 วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน 42.ป. 3 วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์
43.ป. 3 วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ 44.ป. 3 วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท
45.ป. 3 วิจัยการพัฒนานาการอ่าน 46.ป. 4  วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
47.ป. 4  วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย 48.ป. 4 วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
49.ป. 4 วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ 50.ป. 4 วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม
51.ป. 4 วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา 52.ป. 4 วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง
53.ป. 4 วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 54.ป. 4 วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน
55.ป. 4 วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ 56.ป. 4 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง
57.ป. 4 วิจัย แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข 58.ป. 4-5 วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
59.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน 60.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์  สิทธิโชค
61.ป. 5 วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม) 62.ป. 5 วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ
63.ป. 5 วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน  65.ป. 5 วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์
 66.ป. 5 วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน  67.ป. 5 วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
 68.ป. 5 วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ  69.ป. 5- 6 วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง
 70.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์  71.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน
 72.ป. 6  วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน  73.ป. 6 วิจัย การท่องสูตรคูณ
74.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ 75.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคูณ
76.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ 77.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
 78.ป. 6 วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน  79.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน
80.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 81.ป. 6 วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 82.ป. 6 วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง  83.ป. 6 วิจัย การไม่ส่งการบ้าน
84.ป. 6 วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน 85.อนุบาล  1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล
86.อนุบาล1  วิจัย  การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น 87.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่
88.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง  การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม 89.อนุบาล 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
90.อนุบาล 1 วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 91.อนุบาล 1 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
92.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน 93.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี
94.อนุบาล 1 วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด 95.อนุบาล 1-3  วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา
96.อนุบาล 1-3 วิจัย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน 97.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
98.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี 99.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน
100.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค 101.อนุบาล 1-3 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม
102.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 103.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด
104.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน 105.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
106.อนุบาล 2 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโด้ยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ 107.อนุบาล 2 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
108.อนุบาล 2 วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ 109.อนุบาล 3 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
110.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 111.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต
112.อนุบาล วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น 113.อนุบาล วิจัย พื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย
114.เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน  

ที่มา http://www.watseeyak-school.com/


☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>

เว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
กดติดตาม YouTube ห้องพักครูเพื่อเป็นกำลังใจ
แจกฟรีโปรแกรม ปพ.5 ล่าสุด แจกฟรีโปรแกรมเช็คชื่อ บันทึกความดี

เนื้อหาแนะนำ ตัวอย่างงานวิจัย


คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !


วิธีการดาวน์โหลด สือการสอน แผนการสอน

จำหน่ายแผนการสอน ป.1-ม.6 ล่าสุด


หมวดหมู่ : ตัวอย่างงานวิจัย

รวมหนังสือเตรียมสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ติดตามเรา Facebook