หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

โพสต์โดย : นาอีมะฮ์ เมื่อ 12 ส.ค. 2561 11:21:31 น. อ่าน 1456 ตอบ 2

ชื่อผลงาน    :     รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

ผู้จัดทำ          :     นางนาอีมะฮ์  อาแด

หน่วยงาน   :     โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี    สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ปีการศึกษา  :     2560

บทคัดย่อ

                การศึกษาผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 21 คนผ่านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ระยะเวลา 12 สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษา

                1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยามีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.05/83.81  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  80 / 80

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                3. ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา    ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

 

RE : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

แค่เพียง นักเสี่ยงโชคสมัครสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019 เลย โดยสำหรับลักษณะการรับเครดิตฟรีของทางเว็บเรานั้นก็ไม่ยุ่งยากเลย แค่เพียงนักปั่นนักเล่นสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019นั้นสมัครมาเป็นสมาชิกกับเว็บสล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต2019ของเราแล้วเติมเงิน คือ ฝาก 200 บาท ก็จะมีโบนัส เครดิตฟรีเพิ่มให้อีก 60 บาทนั้นเอง เห็นมั้ยละคะว่าง่ายมากๆเพียงเท่านี้ก็ได้โบนัส เครดิตฟรีให้เอาไปสนุก

ตอบโดย : slotslotonline เมื่อ 21 พ.ค. 2562 13:26:28 น. ตอบคำถาม

RE : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

ขอบคุณสำหรับข้อความนี้ครับ [url=https://ceoonline.in.th/]การตลาดออนไลน์[/url]

ตอบโดย : Ggma เมื่อ 25 พ.ค. 2562 05:00:41 น. ตอบคำถาม


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook