เครื่องมือค้นหา
หน้าแรก » ข่าวครู กศน. » ด่วน สกอ.เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 26,967 คน เปิดรับ 4-12 ธ.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด่วน สกอ.เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 26,967 คน เปิดรับ 4-12 ธ.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 6 ธ.ค. 2560 10:46:13 น. เข้าชม 2300 ครั้ง

ด่วน สกอ.เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 26,967 คน เปิดรับ 4-12 ธ.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

☰แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนด้านล่าง>>>
ด่วน สกอ.เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 26,967 คน เปิดรับ 4-12 ธ.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด่วน สกอ.เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 26,967 คน เปิดรับ 4-12 ธ.ค. นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด่วน สกอ.เปิดรับสมัครครูคืนถิ่น 26,967 คน เปิดรับ 4-12 ธ.ค. นี้

วันที่ 4 ธ.ค.60 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยถึงการรับสมัครนิสิต นักศึกษาครู เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ทาง https://muakru.thaijobjob.com ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.60 ถึงเวลา 23.59 น. วันที่ 12 ธ.ค.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยมีเป้าหมายที่จะคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครู ชั้นปี 1-5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 26,967 คน ซึ่งหลังจากสมัครแล้วสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จนถึงวันที่ 13 ธ.ค.60 จากนั้นให้นำส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ เพื่อให้สถาบันตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้น สกอ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 17 ม.ค.61 สอบข้อเขียนวันที่ 28 ม.ค.61 และประกาศผลการสอบข้อเขียนวันที่ 10 เม.ย.61

โดยปีนี้จะมีสนามสอบอยู่ใน 9 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชลบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา นครศรีธรรมราช

เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการคัดเลือก จะใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยการสอบข้อเขียนจะเป็นการเขียนความเรียงที่มีเนื้อหาประกอบด้วย การสื่อสาร การแก้ปัญหาทักษะการคิดขั้นสูง จิตวิญาณความเป็นครู ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าน้ำหนัก ดังนี้ จิตวิญญาณความเป็นครู 40 % ศักยภาพการใช้ภาษา 30 % และทักษะการคิดแก้ปัญหา 30 % โดยข้อสอบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นิสิตนักศึกษาครูชั้นปี 4 และ 5 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การตรวจข้อสอบที่แตกต่างกัน มีการสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการสอบเขียนความเรียงและสอบสัมภาษณ์ 70:30 กลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษาครูชั้นปี 3-2-1 ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน แต่มีเกณฑ์การตรวจต่างกัน และมีการสอบสัมภาษณ์ จะคิดคะแนนเฉพาะการสอบข้อเขียน สำหรับการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาเฉพาะผ่านและไม่ผ่าน ซึ่งถ้าไม่ผ่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

"สำหรับปีนี้มีการปรับเปลี่ยนการใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกอื่น เพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งยังไม่ใช้ในการรับสมัครแต่เป็นเงื่อนไขสำหรับการบรรจุ คือ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผ่านเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้บรรจุเข้ารับราชการครูนอกจากนี้ที่ผ่านมา สกอ.เคยพบปัญหา สถาบันการศึกษาให้การรับรองเอกสารเป็นเท็จ เช่น รับรองเด็กปี 4 ว่าเรียนอยู่ปี 5 หรือ รับรองหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สกอ. ซึ่ง สกอ.ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับสถานศึกษา แต่หากปีนี้ยังเกิดขึ้นอีก ก็อาจจะต้องทบทวนบทบาทของสถาบันการศึกษากับ สกอ. อย่างไรก็ตาม อยากขอให้สถาบันการศึกษาตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของนิสิต นักศึกษา ตามความเป็นจริง เพราะเด็กเหล่านี้คือลูกศิษย์ ที่เราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็ก และมีผลต่อการรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นอนาคตของเด็กและของประเทศชาติ"

ดร.สุภัทร กล่าว และว่า นอกจากนี้ สกอ.ขอให้นิสิตนักศึกษาครูที่สนใจสมัคร อ่านประกาศรับสมัครของ สกอ.เท่านั้น ส่วนที่มีการเปิดติวสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ สกอ.ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอให้นิสิตนักศึกษาครูไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อเอกสารหรือจ่ายเงินเพื่อไปติว

ทั้งนี้ เป้าหมายในการบรรจุโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 ดังนี้

1.นิสิต นักศึกษาครู ปี 5 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2561 รับ 5,337 คน แบ่เป็นสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4,985 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 292 คน กรุงเทพมหานคร(กทม.) 50 คน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 คน

2.นิสิต นักศึกษาครู ปี 4 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2562 รับ 5,645 คน แบ่งเป็น สพฐ. 5,253 คน สอศ. 337 คน กทม. 45 คน กศน. 10 คน

3.นิสิต นักศึกษาครู ปี 3 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2563 รับ 5,740 คน แบ่งเป็น สพฐ. 5,311 คน สอศ. 369 คน กทม. 50 คน กศน. 10 คน

4.นิสิต นักศึกษาครู ปี 2 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2564 รับ 5,396 คน แบ่งเป็น สพฐ. 5,041 คน สอศ. 295 คน กทม. 50 คน กศน. 10 คน

5.นิสิต นักศึกษาครู ปี 1 ปีการศึกษา 2560 บรรจุปี 2564 รับ 4,849 คน แบ่งเป็น สพฐ. 4,574 คน สอศ. 250 คน กทม. 15 คน กศน. 10 คน

☰กดไลค์หรือแชร์ ด้านล่างเพื่อรับข่าวสารล่าสุด >>>
ติดตามเราได้ที่นี่
loading...
GED  |   chulatutor  |   สอบ IELTS  |   สอบ TOEIC  |   IELTS  |   TOEIC  |  

ข่าวครู กศน.

facebook

รายการที่น่าสนใจ