รวมลิงค์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561


รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ปี พ.ศ.2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร          ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    ประกาศแล้ว          

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

5สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร   ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

6สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น    ประกาศแล้ว              

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

7สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี     ประกาศแล้ว                

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

8สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา     ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

9สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

10สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท       ประกาศแล้ว           

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

11สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   ประกาศแล้ว                  

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

12สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร     ประกาศแล้ว                

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

13สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย      ประกาศแล้ว          

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

14สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่      ประกาศแล้ว          

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

15สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

16สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด    ประกาศแล้ว                 

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

17สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

18สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  ประกาศแล้ว           

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

19สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม      ประกาศแล้ว          

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

20สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม         ประกาศแล้ว      

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

21สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ประกาศแล้ว       

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

22สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช      ประกาศแล้ว             

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

23สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์     ประกาศแล้ว       

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

24สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี        ประกาศแล้ว          

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

25สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส        ประกาศแล้ว      

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

26สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

27สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์        ประกาศแล้ว           

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

28สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ      ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

29สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี         ประกาศแล้ว      

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

30สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       ประกาศแล้ว             

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

31สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี     ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

32สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี         ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

33สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา         ประกาศแล้ว      

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

34สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

35สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง      ประกาศแล้ว               

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

36สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร       ประกาศแล้ว              

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

37สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

38สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี          ประกาศแล้ว       

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

39สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์        ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

40สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

41สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา       

ไม่เปิดสอบ

42สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

43สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   ประกาศแล้ว      

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

44สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน      ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

45สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร     ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

46สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา     ประกาศแล้ว                

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

47สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร   ประกาศแล้ว                 

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

48สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด     ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

49สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง        ประกาศแล้ว           

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

50สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง     ประกาศแล้ว              

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

51สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี      ประกาศแล้ว             

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

52สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   ประกาศแล้ว                 

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

53สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง    ประกาศแล้ว               

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

54สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน        ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

55สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

56สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ    ประกาศแล้ว          

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

57สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร    ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

58สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา       

ไม่เปิดสอบ

59สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

60สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

61สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

62สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร     ประกาศแล้ว      

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

63สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี     ประกาศแล้ว              

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

64สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว     ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

65สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี    ประกาศแล้ว        

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

66สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี    ประกาศแล้ว               

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

67สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย       ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

68สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

69สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์     ประกาศแล้ว              

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

70สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย        ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

71สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู   ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

72สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง     ประกาศแล้ว            

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

73สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี         ประกาศแล้ว       

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

74สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์       ประกาศแล้ว         

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

75สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี     ประกาศแล้ว           

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

76สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี    ประกาศแล้ว     

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

77สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ           

ไม่เปิดสอบ

78สำนักงานการศึกษาพิเศษ        ประกาศแล้ว           

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก และ ขปี พ.ศ.2561

*** โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง นะครับ