เครื่องมือค้นหา

ประกาศแนะนำ หมวดหมู่นำเข้า ส่งออก

ERROR SELECT id, cate_id, sub_cate_id, post_title, post_price_type, post_price, post_date FROM `classified_post` WHERE sub_cate_id='84' AND post_sticky='1' AND post_actived='1' ORDER BY post_update DESC