097-3049990

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 ศิลปะ ป.1 Backward Design


  • Product Code: prd108
  • Availability: In Stock
  • 285 บาท


  $text_review_cust

  Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

  Description

แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย

(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
(2) มี ใบงาน ใบความรู้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
(3) แผนการจัดการเรียนรู้มีเนื้อหาสอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง 2551
(4) 
(4) 
(4) แผนการจัดการเรียนรู้แบ่งกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายชั่วโมง
(5) ทุกแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเนื้อหา และแบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
(6) แผนการจัดการเรียนรู้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนได้

Cinque Terre

จำหน่ายแผนการสอนทุกระดับชั้น  สนใจสั่งซื้อ add Line : @pff9875x
ไฟล์ Word สามารถนำไปแก้ไขใช้งานได้เลย
ในราคาเพียงชุดละ 285 บาท
------------------------------------------------------


aaa