097-3049990

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

แผนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย


แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 ภาษาไทย ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 ภาษาไทย ม.3

รายละเอียด :แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการจัดกา..

285 บาท

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 ภาษาไทย ม.3 Backward Design

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551 ภาษาไทย ม.3 Backward Design

รายละเอียด :แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการจัดกา..

285 บาท

Showing 17 to 18 of 18 (2 Pages)
aaa