097-3049990

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

แผนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 Backward Design

แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2551สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 Backward Design

รายละเอียด :แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผนประกอบด้วย(1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหา กิจกรรมการจัดกา..

285 บาท

Showing 17 to 17 of 17 (2 Pages)
aaa