หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » มมร ชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “MBU 4.0”

มมร ชวนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “MBU 4.0”

โพสต์โดย : พาณิชย์ ขอพลอยกลาง เมื่อ 21 พ.ค. 2561 07:37:48 น. อ่าน 229 ตอบ 0

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เป็นมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้เทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นเวทีเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะและปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามตามหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนา และด้วยตระหนักในภาระกิจการปลูกฝังหลักศีลธรรมและจริยธรรม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชน จึงร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ตามโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา: วิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2561  ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัด                 ภายใต้แนวคิด “MBU 4.0” อุทยานการเรียนรู้ที่ผสมผสาน วัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างกลมกลืน พร้อมมีการนำเสนอผลงานต่างๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัย

ซึ่งภายใน MBU Studio มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติในรูปแบบนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระพุทธศาสนา, นิทรรศการความก้าวหน้าขอ.. 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook