หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ห้องเผยแพร่ผลงาน » วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โพสต์โดย : พาณิชย์ ขอพลอยกลาง เมื่อ 8 พ.ค. 2561 09:47:51 น. อ่าน 259 ตอบ 0

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ                   วัด ประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กร 

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และขอเชิญประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำนุบำรุงโบราณสถาน วัด รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่วัฒนาถาวรสืบไป โดยได้รับพระเมตตาจาก พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและแสดงปาฐกถาพิเศษ  ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบูรณะพัฒนาวัดและ

ศาสนสงเคราะห์ โทร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๗ ดูรายละเอียดที่ www.onab.go.th/th/


 
แจกสื่อการสอน แผนการสอน ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก เอกสารราชการ
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 14,534 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
*เกี่ยวกับ https://www.hongpakkroo.com เว็บไซต์ ห้องพักครูดอทคอม เป็นสื่อกลางในการให้บริการ เรื่องแผนการสอน ใบงาน ใบคามรู้ นวัตกรรม ข่าวสารเกี่ยว...
 ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook