หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ประชาสัมพันธ์ จากเว็บทีมงาน ห้องพักครู » การประชุมเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย

การประชุมเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย

โพสต์โดย : pakorn เมื่อ 12 มี.ค. 2561 06:19:42 น. อ่าน 65 ตอบ 0

วันนี้ 7 มี.ค. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. และ OECD จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเอกสารทางวิชาการเรื่อง การเสริมสร้างความซื่อตรงของประเทศไทย (Thailand Integrity Review) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในการประชุม พร้อม
การแสดงทัศนะความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยโดย Mr. Marcos Bonturi ผู้อำนวยการด้านหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ จาก OECD ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. และพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ ป.ป.ท. รวมทั้งรับฟัง
ข้อค้นพบจากการศึกษาการเสริมสร้างความซื่อตรงสุจริตของประเทศไทย 
ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook