loading...
หน้าแรก » ข่าวการศึกษา » สถานี ก.ค.ศ. (15 พ.ค.60) ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

สถานี ก.ค.ศ. (15 พ.ค.60) ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 16 พ.ค. 2560 09:25:48 น. เข้าชม 768 ครั้ง

สถานี ก.ค.ศ. (15 พ.ค.60) ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้ ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้ >>>  
Share on Google+ GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

สถานี ก.ค.ศ. (15 พ.ค.60) ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. (15 พ.ค.60) ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้


สถานี ก.ค.ศ.
ก.ค.ศ. จัดประชาพิจารณ์เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะก่อนประกาศใช้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน จากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ดังนี้

เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพิจารณากำหนดบทเฉพาะกาลในการคงสิทธิของผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม ในการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมและหลักเกณฑ์ใหม่ และได้พิจารณาปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน คู่ขนานไปพร้อมกัน รวมทั้งจัดเตรียมระบบ IT เช่น logbook , e - Portfolio เพื่อรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะได้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเป็นการเบื้องต้น และจะได้รายงานต่อ ก.ค.ศ. เพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

หลังจากนั้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จะจัดให้มีการประชุม Focus Group เพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ และในขณะเดียวกันคือในช่วงวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงาน ก.ค.ศ. จะจัดให้มีการประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ ผ่าน Website ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th) อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะนำผลการประชาพิจารณ์มาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ เสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2560 ซึ่งจะเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ปรับปรุงใหม่ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะฯ ผ่าน Website ของสำนักงาน ก.ค.ศ. (www.otepc.go.th) ในวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะที่มีความสมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ. 


เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.” หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา


ผู้สนับสนุน
loading...
***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook