หน้าแรก » หางาน ตำแหน่งงานว่าง » สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560

สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 2 ต.ค. 2559 05:50:20 น. เข้าชม 230 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. 
ประกาศรับสมัครสอบภาค ก (พิเศษ)
สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560
---------------------------
สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

        ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
        1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ
        2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมา 36 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการ

2. วิธีการดำเนิน
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการต่างๆ โดยเปิดรับสมัครสอบปีละ 2 ครั้ง

3. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้
สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ "การสอบภาค ก พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2560"
- สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
- สำหรับผู้สมัครสอบครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม - 21 เมษายน 2560
รายละเอียด
GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
loading...

Job Update

facebook