หน้าแรก » หางาน ตำแหน่งงานว่าง » สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 2 ต.ค. 2559 05:46:26 น. เข้าชม 138 ครั้ง

สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักปลัดกระทรวงพลังงานด้วยสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง
ส่วนกลาง

- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
   วุฒิปริญญาโท (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

- ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
   วุฒิปริญญาโท (สาขาวิชานิติศาสตร์) และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 4 ตำแหน่ง
   วุฒิปริญญาโท (ทุกสาขาวิชา) และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

ส่วนภูมิภาค
- ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 1 ตำแหน่ง
   วุฒิปริญญาโท (ทุกสาขาวิชา) และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

- ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
   วุฒิปริญญาโท (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์) และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

- ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
   วุฒิ ปวส. (สาขาวิชาก่อสร้าง , การก่อสร้าง , ช่างก่อสร้าง , เครื่องกล , ไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง , โยธา) หรืออนุปริญญา ทางก่อสร้าง , เครื่องกล , ช่างไฟฟ้า , ทางไฟฟ้าหรือทางไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
        ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://job.energy.go.th

รายละเอียด
GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
loading...

Job Update

facebook