หน้าแรก » หางาน ตำแหน่งงานว่าง » กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 18 พ.ย. 2559 14:57:29 น. เข้าชม 1131 ครั้ง

((เปิดสอบ แนวข้อสอบ))กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559


ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ

 

ด้วยกรมคุมประพฤติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงานควบคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 26 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งพนักงานควบคุมประพฤติปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งที่ใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งที่ใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในทุกสาขาวิชา และ

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งที่ใช้บรรจุครั้งแรก จำนวน : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาการบัญชี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

การรับสมัครสอบ

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.probation.go.th/ หัวข้อ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในสังกัดกรมคุมประพฤติ หรือที่เว็บไซต์ https://probation.job.thai.com/

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมคุมประพฤติ

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
loading...

Job Update

facebook