รวมแผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้ ชุด2
รวมแผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้ ชุด2

วันอังคาร ที่  12  ก.ค. 2559 เวลา 20:51  : 34311  
JOIN :

Advertisement
รับทำเว็บไซต์โรงเรียน ราคาถูก 2900 บาท

 

กดถูกใจ หรือกดแชร์ เพื่อแทนการขอบคุณและให้กำลังใจ ทีมงาน

วันอังคาร ที่  12  ก.ค. 2559 เวลา 20:51  มีผู้เข้าชม : 34311  ท่าน
ห้องพักครูดอตคอม (Hongpakkroo.com) ขอนำเสนอ

รวมแผนการสอน สื่อ ใบงานคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ป.1-ม.6 แก้ไขได้ ชุด2

Untitled Document

รายการ

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การใช้งานเมาส์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การใช้งานแป้นพิมพ์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การเริ่มต้นเข้าสู่ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็กพี (Windows XP)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การใช้งานหน้าต่าง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การปรับแต่งหน้าตาของเดสก์ท็อป (Desktop)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องของทาสก์บาร์ (Taskbar)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องของไอคอน (Icon) และช๊อตคัท (Short Cut)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 โปรแกรมสนันสนุนการใช้งานบน Windos XP

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 วาดรูปด้วยโปรแกรม Paint

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 สร้างเอกสารอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Wordpad

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 ดูหนัง – ฟังเพลงกับ Windows Media Player

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 สนุกกับ Games บนวินโดวส์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 รู้จักกับ Control Panel

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 รู้จักกับไฟล์ (File) และโฟลเดอร์ (Folder)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 การใช้งานหน้าต่าง My Computer

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย My Computer

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 พัฒนาการคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์

 ปกแผนการจัดการเรียนรู้การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมพับลิสเชอร

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เริ่มต้นสร้างเอกสารสิ่งพิมพ์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างนามบัตร

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างแผ่นพับ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างปฏิทิน

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างแผ่นป้ายหรือฉลาก

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การสร้างรายการอาหาร

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การสร้างหัวกระดาษท้ายกระดาษ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การสร้างซองจดหมาย

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การสร้างการ์ดอวยพร

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การสร้างประวัติส่วนตัว

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การใช้งานโปรแกรม PowerPoint 2003 เบื้องต้น

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การแทรกภาพนิ่งเพิ่มเติม

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเปลี่ยนพื้นหลังของภาพนิ่ง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ภาพเคลื่อนไหวและเสียง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สีและฟอนต์บนภาพนิ่ง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 สร้างชิ้นงานนำเสนอ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 นำเสนอชิ้นงานแบบมืออาชีพ

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์

 ปกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การทำโครงงานคอมพิวเตอร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เค้าโครงงานคอมพิวเตอร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ผังความคิดโครงงานคอมพิวเตอร์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

 Powerpoint วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา สร้างเว็บสวยอย่างมืออาชีพด้วย HTML

 ปกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสร้างเว็บสวยอย่างมืออาชีพด้วย HTML

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างภาษา HTML

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เสริมเว็บให้ดูสวย

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การเชื่อมโยงเอกสารในเว็บไซต์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างตาราง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เพิ่มลูกเล่นให้เว็บสวยด้วย Java Script

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver MX

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 พื้นฐานการใช้โปรแกรม Dreamweaver MX

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 สร้างตารางบนเว็บเพจ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 แบ่งพื้นที่เว็บเพจด้วยเฟรม

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 การเชื่อมโยงเว็บไซต์

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การสร้างฟอร์มบนเว็บเพจ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การใช้งานเลเยอร์ 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เติมความน่าสนใจให้เว็บเพจ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 การอัพโหลดเว็บเพจขึ้นบนอินเทอร์เน็ต

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา สร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นด้วย Flash

 ปกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสร้างสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ทำความรู้จักกับสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบแอนิเมชัน

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ฝึกวาดรูปในโปรแกรม Paint

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ทำความรู้จักกับ Macromedia Flash 8

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การใช้งานแถบเครื่องมือและแถบเมนูใน Macromedia Flash 8

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การทำงานของเส้นในการวาดภาพ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การทำงานกับสี

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การจัดการและปรับแต่งรูปทรง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 การพิมพ์ข้อความ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 รู้จักกับ Symbol

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 รู้จักกับ Layer

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 หลักการพื้นฐานในการสร้าง Animation

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 Flash กับภาพและเสียง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การ Publish

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา สร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 ปกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสร้างสรรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 แผนการจัดการเรียนรู้ 1 รู้จักกับ E-book

 แผนการจัดการเรียนรู้ 2 รู้จักกับ Desktop Author

 แผนการจัดการเรียนรู้ 3 การใช้งาน Desktop Author เบื้องต้น

 แผนการจัดการเรียนรู้ 4 การสร้างปกหน้าและปกหลัง

 แผนการจัดการเรียนรู้ 5 การเพิ่มหน้าและการควบคุมหน้า

 แผนการจัดการเรียนรู้ 6 การใส่รูปภาพและการจัดแต่งรูปภาพ

 แผนการจัดการเรียนรู้ 7 การสร้างสารบัญ

 แผนการจัดการเรียนรู้ 8 การสร้างปุ่มควบคุม

 แผนการจัดการเรียนรู้ 9 การสร้าง Link

 แผนการจัดการเรียนรู้ 10 การจัดแต่งพื้นหนังสือ

 แผนการจัดการเรียนรู้ 11 ออกแบบ Free style e-Book ด้วย GIMP

 แผนการจัดการเรียนรู้ 12 การแทรกไฟล์มัลติมีเดีย

 แผนการจัดการเรียนรู้ 13 การสร้างแบบทดสอบ

 แผนการจัดการเรียนรู้ 14 การสร้าง Album ภาพอย่างง่ายและรวดเร็ว

 แผนการจัดการเรียนรู้ 15 การสร้าแผ่น Auto Run CD

เอกสารประกอบการสอน การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 (ครูศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ ครู คศ.3)

 ปกเอกสารประกอบการสอน

 สารบัญ

 หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 หน่วยที่ 3 หลักการพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007

 หน่วยที่ 4 การคำนวณโดยใช้สูตรและฟังก์ชัน

 หน่วยที่ 5 การจัดการฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น

 หน่วยที่ 6 การแทรกแผนภูมิ

 บรรณานุกรม

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี (ครูชนิกานต์ เพชรปฐมชล)  

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำภาษาซี

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรม

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 องค์ประกอบของภาษาซี

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 คำสั่งควบคุมการทำงาน

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ตัวแปรอาร์เรย์ (Array)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ฟังก์ชั่น (Function)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 พอยน์เตอร์ (Pointer)

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การขอพื้นที่เว็บไซต์และการอัพโหลดเว็บเพจ

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การประยุกต์การเขียนโปรแกรม

 เกณฑ์การให้คะแนน

 การติดตั้งโปรแกรมภาษาซี (Turbo C v.3.00)

 ใบความรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้

ครูมือครูวิชา การจัดการฐานข้อมูล (สสวท.)

 สารบัญ

 จำนวนคาบเรียน

 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

 บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล

 บทที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูล

 บทที่ 4 การสร้างฐานข้อมูล

 บทที่ 5 การสร้างตาราง

 บทที่ 6 การใส่ข้อมูลในตาราง

 บทที่ 7 การแก้ไข เพิ่ม ลบ และแสดงข้อมูล

 บทที่ 8 การทำสำเนาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตาราง

 บทที่ 9 การจัดเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล

 บทที่ 10 การทำรายงาน

 บทที่ 11 การสร้างแบบสอบถาม

 บทที่ 12 การสร้างแบบฟอร์ม

กดถูกใจ หรือ แชร์ ด้านล่างเพื่อแทนการขอบคุณ


โรงเรียนใดต้องการนำเสนอผลงานของนักเรียน หรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ห้องพักครู ติดต่อมาได้เลยครับ webkroox @ gmail.com เรายินดีสนับสนุนและส่งเสริม..ผลงาน ของนักเรียนไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาคนทั้งประเทศครับ เงินด่วนนอกระบบ Advertisement  


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ***

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น : Facebook

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ webkroox@gmail.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ http://www.hongpakkroo.com/hpk/ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี
3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี
 
Advertisement

Advertisement
ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ N1

การตั้งหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์ Word เดียวกัน

Advertisement
ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ N2

Advertisement

หมวดข่าวมาใหม่วันนี้

Advertisement