หน้าแรก » เว็บบอร์ด » ประชาสัมพันธ์ จากเว็บทีมงาน ห้องพักครู » สรุปแนวข้อสอบคูรท้องถิ่น ที่ออกบ่อย อัพเดใหม่ 2560

สรุปแนวข้อสอบคูรท้องถิ่น ที่ออกบ่อย อัพเดใหม่ 2560

โพสต์โดย : sudsakorn jaipak เมื่อ 1 มี.ค. 2560 09:33:33 น. อ่าน 32 ตอบ 0

#สรุปแนวข้อสอบคูรท้องถิ่น ที่ออกบ่อย

#หนังสือสอบคูรท้องถิ่น คัดกรองมาอย่างดี

#แนวข้อสอบคูรท้องถิ่น อัพเดใหม่ 2560


แนวข้อสอบคูรท้องถิ่น

1 ความสามารถด้านภาษาไทย

2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

3 ความสามารถทางด้านเหตุผล

4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

8 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

9 สรุปเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

11สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม

12 สาระสำคัญ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542

13 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม

14 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน


ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook