หน้าแรก » ข่าวสอบครู ประกาศผลสอบ » แยกให้ดูก่อนตัดสินใจสมัคร สอบท้องถิ่น 2560 - ภาคกลาง เขต 3 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ (โดยเฉพาะครูผู้ช่วย)

แยกให้ดูก่อนตัดสินใจสมัคร สอบท้องถิ่น 2560 - ภาคกลาง เขต 3 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ (โดยเฉพาะครูผู้ช่วย)

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 12 ส.ค. 2560 00:12:20 น. เข้าชม 276 ครั้ง

loading...
แยกให้ดูก่อนตัดสินใจสมัคร สอบท้องถิ่น 2560 - ภาคกลาง เขต 3 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ (โดยเฉพาะครูผู้ช่วย) ☰กดไลค์หรือแชร์ เรื่องนี้ให้เพื่อนรู้>  
Share on Google+ GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

แยกให้ดูก่อนตัดสินใจสมัคร สอบท้องถิ่น 2560 - ภาคกลาง เขต 3 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ (โดยเฉพาะครูผู้ช่วย)

แยกให้ดูก่อนตัดสินใจสมัคร สอบท้องถิ่น 2560 - ภาคกลาง เขต 3 รับสมัคร 2,529อัตรา

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์สมัครสอบแข่งขัน อปท. 2560
 
ตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน อปท.
 
โปรดเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร     ภาคกลาง เขต 3
ได้แก่ 1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(ปวช./ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า) 
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 7 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 165 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 142 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 172 อัตรา
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 13 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 255 อัตรา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 6 อัตรา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 85 อัตรา
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 5 อัตรา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 7 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน 4 อัตรา
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน 4 อัตรา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 74 อัตรา
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน 18 อัตรา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 6 อัตรา
พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน 2 อัตรา
สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 31 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 12 อัตรา
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน 9 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 25 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 236 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 30 อัตรา
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 24 อัตรา
 
 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
(ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า) 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 88 อัตรา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 30 อัตรา
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 26 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 39 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 75 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 128 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 138 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 24 อัตรา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 8 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 131 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 34 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 29 อัตรา
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 84 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 28 อัตรา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 23 อัตรา
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 10 อัตรา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 58 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 11 อัตรา
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 90 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 35 อัตรา
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 3 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 2 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 103 อัตรา
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 6 อัตรา
สถาปนิกปฏิบัติการ 25 อัตรา
นักผังเมืองปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 243 อัตรา
นักสันทนาการปฏิบัติการ 35 อัตรา
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 12 อัตรา
 
 
ครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
(ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 3 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 40 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 49 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 56 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 4 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 26 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี 8 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา 3 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 4 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 29 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา 12 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 3 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 6 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 6 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 5 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 6 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 7 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 32 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 6 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 9 อัตรา
- ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก 11 อัตรา
 
สนใจสมัครสอบได้ที่ :: http://www.dlaapplicant2560.com/
กดไลค์ กดแชร์ เพื่อติดตามรับสื่อการสอน แผนการสอนฟรี

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
ข่าวครูเกี่ยวกับครู คลิก ►
   
แจกฟรีใบงาน สื่อการสอน งานวิจัย แผนการสอน คลิก ►
 
*แผนการสอนมีอีกเยอะ >>คลิกด่วน!
*สื่อการสอนมีอีกเยอะ >>คลิกด่วน!
*แจ้งดาวน์โหลดไม่ได้ >>คลิกด่วน!
*ขอสื่อการสอน >>คลิกด่วน!
***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

สื่อ ข่าวสอบครู ประกาศผลสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
loading...
facebook