หน้าแรก » ข่าวสอบครู ประกาศผลสอบ » การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 26 ก.พ. 2560 15:11:32 น. เข้าชม 1078 ครั้ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560 ☰แชร์ >  
Share on Google+ GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560ประกาศรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560 
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2560 
1.สาขาวิชาช่างกล  จำนวน 95 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครจบ ปวช(หลักสูตร 3 ปี )
-สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชายานยนต์ 
-สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม
-สาขาเครื่องกลเรือ
-สาขาเครื่องกลการเกษตร
-สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-สาขาอิเล็กทรอนิคส์

2.สาขาวิชา ช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร จบ ปวช.(หลักสูตร 3 ปี)
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาไฟฟ้ากำลัง
-สาขาอิเล็กทรอนิคส์
-สาขาโทรคมนาคม
-สาขางานเมดคาทรอนิกส์

3.สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร จบ ปวช.(หลักสูตร 3 ปี)
สาขาวิชาการก่อสร้าง
-สาขางานก่อสร้าง
-สาขางานโยธา
-สาขางานสำรวจ

4.สาขาวิชา การจัดการเดินรถ จำนวน 60 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร จบ ปวช.(หลักสูตร 3 ปี) 
ประเภทวิชาพานิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย โสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร
-ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. และน้ำนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100
-คำแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 พ้นภาระทางทหาร ( จบ รด.ปี3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว)
-ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มุบุคลิคภาพไม่ขัดต่อการศึกษา ดวงตาปกติ ไม่บอดสี ไม่มีรอยสักหรือแผลเป็นจนน่ารังเกียจ นิ้วไม่โก่งงอ

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2560 รับสมัครทาง Internet ที่ [url]www.railway.co.th[/url] และ https:/rts.job.thai.com ตลอด 24 ชม.

แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างยนต์
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
8 แนวข้อสอบช่างยนต์
แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาวิศวกรเครื่องกล
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
9 แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาโทรคมาคมและอิเล็กทรอนิกส์
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
8 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างเครื่องกล
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
8 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
10 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
แนวข้อสอบ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System)
7 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อัตนัย)
แนวข้อสอบ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
7 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ  สาขาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์
8 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
9 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างโยธา
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
3 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง
4 แนวข้อสอบนายช่างโยธา
5 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างเครื่องกล
1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
6 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
7 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
8 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
10 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 

ข่าวครูเกี่ยวกับครู คลิก ►
   
แจกฟรีใบงาน สื่อการสอน งานวิจัย แผนการสอน คลิก ►
 
*แผนการสอนมีอีกเยอะ >>คลิกด่วน!
*สื่อการสอนมีอีกเยอะ >>คลิกด่วน!
*แจ้งดาวน์โหลดไม่ได้ >>คลิกด่วน!
*ขอสื่อการสอน >>คลิกด่วน!

***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน กดไลค์ให้ด้วยนะครับ***

คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !

ลงโฆษณาได้ทั่วทั้งอินเตอร์เน็ตกับ บัมคิว เริ่มต้นเพียง 1 บาท
ลงโฆษณากับบัมคิวราคาไม่แพง ได้ผลดีเยี่ยม
ลงโฆษณากับบัมคิว สื่อโฆษณาแนวใหม่ กระจายทั่วทั้งอินเตอร์เน็ต
ลงโฆษณาตรงนี้ผ่านระบบของบัมคิวที่เชื่อถือได้
เพิ่มยอดขายด้วยการลงโฆษณากับบัมคิว คลิกที่นี่

สื่อ ข่าวสอบครู ประกาศผลสอบ

ข่าว ล่าสุด

GED : chulatutor : จุฬาติวเตอร์ 
facebook